Gabinet edukacji prozdrowotnej

Gabinet edukacji prozdrowotnej funkcjonuje w WOMP w Kielcach od 2008 roku. Pacjenci ośrodka indywidualnie uzyskują wiedzę w zakresie profilaktyki antyalkoholowej, antynikotynowej, ochrony narządu słuchu  oraz  zdrowego stylu życia z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, nadwagi, niedowagi, otyłości, zdrowej diety oraz zasad profilaktyki. Wykonywane są także: badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, PEF, pomiary antropometryczne, obliczenie wartości BMI oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

W czasie wizyty w gabinecie edukacji prozdrowotnej istnieje również możliwość przeprowadzenia analizy składu ciała pacjenta. Jest to nieinwazyjny, bezpieczny sposób monitorowania zmian w składzie ciała. Pomiar dostarcza informacji o masie ciała, wskaźniku BMI, wskaźniku WHR (talia-biodra), zapotrzebowaniu energetycznym, masie tkanki tłuszczowej, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masie ciała, zawartości wody całkowitej, wody zewnątrzkomórkowej i wewnątrzkomórkowej oraz o masie mięśni. Wykonywanie pomiarów podczas kolejnych wizyt pacjenta pozwala na skuteczną ocenę jego postępów w pracy nad sylwetką.

Wykorzystane w gabinecie materiały edukacyjne zostały opracowane przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. Są one przekazywane beneficjentom programów promocji zdrowia realizowanych w WOMP oraz uczestnikom akcji profilaktyczno-edukacyjnych organizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.