Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Realizacja zadań

 • Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.
 • Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
 • Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz  innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń o podjęciu oraz zakończeniu działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, wykonywanej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz innych rejestrów.
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach oraz dokumentacji z kontroli pjsmp zarejestrowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego.

Rejestry prowadzone przez WOMP

 1. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników,
 2. Rejestr pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy,
 3. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy,
 4. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności lekarzy w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie,
 5. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności pielęgniarek w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie,
 6. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności psychologów z zakresu medycyny pracy.