Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Realizacja zadań

 • Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.
 • Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
 • Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochroną zdrowia pracujących.
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń o podjęciu oraz zakończeniu działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, wykonywanej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz innych rejestrów.
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach oraz dokumentacji z kontroli pjsmp zarejestrowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
 • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i niepełnoletnich kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, niepełnoletnich słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego

Rejestry prowadzone przez WOMP

 1. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników,
 2. Rejestr pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy,
 3. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy,
 4. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności lekarzy w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie,
 5. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności pielęgniarek w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie,
 6. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności psychologów z zakresu medycyny pracy.