Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Zadania Działu Organizacji, Nadzoru i Szkoleń

 • Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o smp.

 • Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.

 • Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.

 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń o podjęciu oraz zakończeniu działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, wykonywanej na terenie woj. świętokrzyskiego oraz innych rejestrów.

Rejestry prowadzone przez WOMP:

 1. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników
 2. Rejestr pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy
 3. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy
 4. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności lekarzy w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie
 5. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności pielęgniarek w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie
 6. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności psychologów z zakresu medycyny pracy

Zgłoszenie wpisu do rejestru wymaga złożenia wniosku w formie odpowiedniego formularza i odbywa się zgodnie z instrukcją zgłoszenia.

 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w pkt 8 oraz dokumentacji z kontroli pjsmp zarejestrowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 • Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kliknij w ten link aby przejść do strony dotyczącej badań uczniów/studentów.