Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Programy promocji zdrowia

Programy Promocji Zdrowia opracowane przez pracowników WOMP i realizowane w zakładach pracy i szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego

Program Profilaktyki Jaskry

Program “Zdrowy Styl Życia Szansą na Zdrowie”

Program Antynikotynowy “Miejsce Pracy i Nauki Wolne od Dymu Tytoniowego

Zakładowy Program Ochrony Słuchu

Świętokrzyski Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy

Program “Ochrona Narządu Głosu”

Każdy zakład pracy może realizować swój własny program promocji zdrowia, dostosowany do potrzeb zdrowotnych pracowników i możliwości. WOMP wspólnie z pracodawcą i załogą firmy określi cele programu i sposób jego wdrożenia. Realizacja zakładowego programu promocji zdrowia będzie służyć wzmocnieniu publicznego wizerunku firmy, kreowanego przez zdrową załogę.

Wszelkie deklaracje uczestnictwa w określonym programie oraz skierowania na konsultacje w WOMP w Kielcach znajdują się do pobrania w Informacjach dodatkowych w stopce strony.