Kierownictwo

Kierownictwo Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach:

Dyrektor
Specjalista medycyny pracy Anna Mikołajczyk
tel. 41 34 79 701
fax 41 34 79 702

Kierownik Działu Konsultacyjno – Diagnostycznego
Specjalista medycyny pracy Katarzyna Przemirska
tel. 41 34 79 723

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Pracę Innych Pielęgniarek
mgr Justyna Hamarneh

tel. 41 34 79 724

Kierownik Działu Rehabilitacji
dr n. med. Marek Grabski
tel. 41 34 79 733

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej
lek. med. Joanna Rabiej-Szumara
tel. 41 34 79 716

Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
lek. med. Katarzyna Góral – Uszyńska
tel. 41 34 79 711

Kierownik Działu Promocji Zdrowia
dr n. o zdr. Monika Szymocha
tel. 41 34 79 712

Główny Księgowy
mgr Iwona Putowska
tel. 41 34 79 707

Kierownik Działu Kadr i Płac
mgr Iwona Łyżwa
tel. 41 34 79 708

Kierownik Działu Zarządzania Jakością i Administracji
mgr Mariusz Mazur
tel. 41 34 79 709

Kierownik Działu IT
mgr inż. Grzegorz Warowiec
tel. 41 34 79 745

Inspektor Ochrony Danych
mgr Wiesław Loch
tel. 41 34 79 718