Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (PDF, 94,1KB)

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem- specjalistą w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem- specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem- specjalistą w dziedzinie pulmonologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem- specjalistą w dziedzinie audiologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z Inspektorem Ochrony Radiologicznej

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z technikiem elektroradiologii

Ogłoszenie o naborze – rejestratorka medyczna

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z technikiem w dziedzinie elektroradiologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Ogłoszenie o naborze specjalisty ds. promocji zdrowia w Dziale Promocji Zdrowia

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem w dziedzinie okulistyki

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem w dziedzinie rehabilitacji

Ogłoszenie o naborze – rejestratorka medyczna

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem w dziedzinie neurologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem w dziedzinie kardiologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem – specjalistą w dziedzinie audiologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem – specjalistą w dziedzinie pulmonologii

Ogłoszenie o naborze –  pielęgniarka służby medycyny pracy

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem – specjalistą w zakresie alergologii

Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem – specjalistą w zakresie chorób zakaźnych