Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

„Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne” 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień ten został proklamowany w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. W tym dniu promujemy informacje o kulturze bezpieczeństwa, potrzebie ochrony człowieka w środowisku pracy oraz ograniczaniu i…
Dowiedz się więcej

18 kwietnia Europejski Dzień Praw Pacjenta

Prawo do ochrony zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, a 18 kwietnia przypada Europejski Dzień Praw Pacjenta. Dzień ten został ustalony przez organizację pozarządową Active Citizenship Network, która w 2002 roku stworzyła tzw. Europejską Kartę Praw Pacjenta we współpracy z 12 organizacjami z różnych krajów Unii Europejskiej. Dzień ten celebrowany jest we wszystkich…
Dowiedz się więcej

15 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Trzeźwości

Na całym świecie w dniu 15 kwietnia obchodzony jest Dzień Trzeźwości, mający na celu celebrację dni wolnych od alkoholu oraz zwiększenie świadomości społecznej nt. powszechności uzależnienia od tej substancji. W tym dniu Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o rezygnację ze spożywania napojów alkoholowych. Jest to dobry moment by zastanowić się nad własnym i osób bliskich sposobem…
Dowiedz się więcej

Światowy Dzień Zdrowia 2024 ,,Moje zdrowie, moje prawo”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie. WHO podkreśla, że na całym świecie prawo milionów ludzi do zdrowia jest coraz bardziej zagrożone. Głównymi przyczynami śmierci i niepełnosprawności są choroby…
Dowiedz się więcej

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą – 24 marca

„Tak! Możemy zwalczyć gruźlicę” Światowy Dzień Walki z Gruźlicą, obchodzony corocznie 24 marca, przypomina nam, że ta choroba jest wciąż jednym z największych zagrożeń dla zdrowia na całym świecie, powodując wiele zgonów każdego roku. Jednakże, warto pamiętać, że wczesne wykrycie gruźlicy przy obecnie dostępnej diagnostyce jest kluczowe i pozwala na wyleczenie choroby. Święto zainicjowała Światowa…
Dowiedz się więcej

„Różne oblicza neuronauki”

Światowy Tydzień Mózgu Organizowany jest w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia Brain Awareness Week) – święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. Obchodzone 12-16 marca od 1996 pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych (zapoczątkowane przez Dana Alliance for Brain Initiatives), a w Polsce od 1999 roku. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi opinii…
Dowiedz się więcej

Światowy Tydzień Jaskry

Światowy Tydzień Jaskry to międzynarodowa inicjatywa Światowego Stowarzyszenia Jaskry (World Glaucoma Association). Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na jaskrę jako główną przyczynę nieodwracalnej ślepoty i na to, że tylko wczesna diagnoza i wczesne podjęcie leczenia może zapobiec pogorszeniu wzroku. Organizatorami Światowego Tygodnia Jaskry są znani eksperci w dziedzinie jaskry i kierownictwo Światowego Stowarzyszenia Jaskry, a…
Dowiedz się więcej