Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy, szczebla wojewódzkiego prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim ośrodka jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Celem WOMP w Kielcach jest realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jednostka realizuje zadania statutowe określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy t.j. (Dz.U. z 2022 roku poz. 437) i innych przepisach prawa.

Świadczenia zdrowotne są realizowane przez kadrę medyczną legitymującą się wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi w oparciu o najnowocześniejszą bazę diagnostyczną.

Aktualności

Szybkie testy antygenowe w kierunku grypy, COVID-19 i RSV w diagnostyce infekcji górnych dróg oddechowych

Literatura podaje, że za ok. 90 % przypadków infekcji dróg oddechowych odpowiadają wirusy. Za potocznie używanym przez pacjentów określeniem „przeziębienie” kryją się najczęściej infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych, które wywołują[…]

Read more

35 Światowy Dzień AIDS – Pozwólmy Społecznościom Być Liderami

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Jest to jedna z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego, zainicjowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku. Tegoroczne hasło przyjęte[…]

Read more

18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Głównym celem EDWA jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa, polityków oraz specjalistów medycznych na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących[…]

Read more
Kliknij aby przejść do strony Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Kliknij aby przejść do strony Wrota Świętokrzyskie
Kliknij aby przejść do strony EPUAP
Kliknij aby przejść do strony BIP
Kliknij aby przejść do strony Ministerstwa Zdrowia
Kliknij aby przejść do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Projekt InPlaMed