Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy, szczebla wojewódzkiego prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim ośrodka jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Celem WOMP w Kielcach jest realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jednostka realizuje zadania statutowe określone w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy t.j. (Dz.U. z 2022 roku poz. 437) i innych przepisach prawa.

Świadczenia zdrowotne są realizowane przez kadrę medyczną legitymującą się wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi w oparciu o najnowocześniejszą bazę diagnostyczną.

Aktualności

7 maja 2024 Światowy Dzień Astmy i Alergii

Światowy Dzień Astmy i Alergii został ustanowiony przez Globalną Inicjatywę na Rzecz Astmy (Global Initiative for Astma – GINA) w 1998 roku i od tego czasu obchodzony jest w pierwszy[…]

Read more

Informacja o godzinach pracy w dniu 02.05.2024 r.

W dniu 02 maja 2024 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy będzie nieczynny.

Read more

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

„Bezpieczeństwo pracy a zmiany klimatyczne” 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień ten został proklamowany w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze[…]

Read more
Kliknij aby przejść do strony Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Kliknij aby przejść do strony Wrota Świętokrzyskie
Kliknij aby przejść do strony EPUAP
Kliknij aby przejść do strony BIP
Kliknij aby przejść do strony Ministerstwa Zdrowia
Kliknij aby przejść do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Projekt InPlaMed