Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach jest jednostką służby medycyny pracy, prowadzoną w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Organem założycielskim Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Do zadań Ośrodka należą:
• udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
• wykonywanie kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy
• prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
• prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
• rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
• współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz współpraca instytucjonalna w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnych
• udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz w innych sprawach związanych z ochrona zdrowia pracujących
• prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia lub zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
• okresowe badania lekarskie, kiedy podmiot zatrudniający uległ likwidacji
• udzielanie świadczeń uzupełniających działalność podstawowych jednostek służby medycyny pracy na podstawie zawartych umów
• przeprowadzanie badań kandydatów na kierowców oraz kierowców w znaczeniu wynikającym z ustawy “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy
• współpraca z Inspekcja Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, Instytutami Medycyny Pracy, Instytutem Transportu Samochodowego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi i samorządowymi
• udzielanie innych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji WOMP


Kliknij aby przejść do strony Pacjent

Pacjenci

Kliknij aby przejść do strony Lekarze

Lekarze

Kliknij aby przejść do strony Psycholodzy

Psycholodzy

Kliknij aby przejść do strony Pielęgniarki

Pielęgniarki

Kliknij aby przejść do strony Wyników On-Line

Wyniki On-Line

Kliknij aby przejść do strony PTMP

PTMP

Aktualności

Informujemy, że od dnia 12.05.2021 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uruchamia w swojej siedzibie w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 2A Punkt Szczepień Powszechnych.

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 12.05.2021 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracyw Kielcach uruchamia w swojej siedzibie w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 2A Punkt Szczepień Powszechnych. 1. Szczepienia odbywać się[…]

Read more

Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zatrudni na podstawie umowy zlecenia pielęgniarki do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 w nowotworzonym Punkcie Szczepień Powszechnych. Szczegóły w poniższym załączniku. Ogłoszenie do pobrania (DOC,[…]

Read more
Kliknij aby przejść do strony Świętokrzyskiej Nagrody Jakości
Kliknij aby przejść do strony Wrota Świętokrzyskie
Kliknij aby przejść do strony EPUAP
Kliknij aby przejść do strony BIP
Kliknij aby przejść do strony Ministerstwa Zdrowia
Kliknij aby przejść do strony Projektu Pylicy
Kliknij aby przejść do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego