Rejestry

Rejestry prowadzone przez WOMP

  1. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników,
  2. Rejestr pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy,
  3. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy,
  4. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności lekarzy w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie,
  5. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności pielęgniarek w podstawowej jednostce służby medycyny pracy oraz praktykujących indywidualnie,
  6. Rejestr podjęcia/zakończenia działalności psychologów z zakresu medycyny pracy.