Dział Diagnostyki Obrazowej

Zakres świadczeń:

Zdjęcie RTG zatok bocznych nosa (P-A)
Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego (A-P i boczne)
Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego ( A-P i boczne)
Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (A-P i boczne)
Zdjęcie RTG kręgosłupa (A-P i boczne) – na stojąco – ocena wad postawy
Zdjęcie RTG stawu kolanowego (A-P i boczne) jednego stawu
Zdjęcie RTG stawów kolanowych porównawcze (P-A)
Zdjęcie RTG kości stopy (A-P i boczne)
Zdjęcie RTG klatki piersiowej (P-A)
Zdjęcie RTG klatki piersiowej (P-A i boczne)
Zdjęcie RTG klatki piersiowej (boczne)
Zdjęcie RTG stawu łokciowego (A-P)
Zdjęcie RTG stawu łokciowego (A-P i boczne)
Zdjęcie RTG kości przedramienia (A-P i boczne)
Zdjęcie RTG kości nadgarstka (P-A i boczne)
Zdjęcie RTG kości obu rąk (P-A)-grzbietowo-dłoniowe
Zdjęcie RTG kości ręki (P-A i boczne)
Zdjęcie RTG stawu biodrowego (A-P)
Zdjęcie RTG stawu biodrowego (A-P i osiowe) jeden staw
Zdjęcie RTG kości miednicy ze stawami biodrowymi (A-P)
Zdjęcie RTG stawów krzyżowo-biodrowych (A-P)
Zdjęcie RTG stawu kolanowego (A-P i boczne) jednego stawu
Zdjęcie RTG kości palców (AP i boczne)
Zdjęcie RTG żeber (skośne), boczne mostka
Zdjęcie RTG kości ramienia (A-P), staw ramienny AP, obojczyk AP
Zdjęcie RTG obu stawów łokciowych AP i boczne (3 projekcje)
Zdjęcie RTG czaszki (PA i boczne)