Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Rehabilitacja

Informacje ogólne o dostępności i rodzajach zabiegów wykonywanych w Dziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

 1. Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach jest czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach 07.00 – 18.00.
 2. Prawo do zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w Dziale Rehabilitacji WOMP w Kielcach mają osoby:
 • pozostające w stosunku pracy, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy,
 • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową,
 • osoby poszkodowane w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy.
 1. Na zabiegi rehabilitacji leczniczej w ramach patologii zawodowej bezpośrednio do Działu Rehabilitacji WOMP w Kielcach mogą kierować lekarze służby medycyny pracy WOMP w Kielcach oraz lekarz rehabilitacji WOMP w Kielcach.
 2. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne bądź konsultację jest skuteczne po wypełnieniu wszystkich rubryk.
 3. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne jeden miesiąc co oznacza, że pacjent w przeciągu jednego miesiąca musi się zgłosić do Działu Rehabilitacji w celu zapisu na zabiegi, w przeciwnym razie skierowanie traci swoją ważność.
 4. W dniu rozpoczęcia zabiegów – przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów – pacjenci potwierdzają swoje zatrudnienie podpisując oświadczenie.
 5. Pacjent może bezpłatnie skorzystać z 10-dniowego cyklu zabiegowego jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W ramach tego cyklu ćwiczenia indywidualne są wykonywane 5 razy jako zajęcia ćwiczeniowo-instruktażowe tj. co drugi dzień (praca z terapeutą, instruktaż i zalecenia domowe). Natomiast rehabilitacja w ramach Programu Ochrony Głosu – (zabiegi fizykalne na krtań oraz odcinek szyjny kręgosłupa) trzykrotnie w ciągu roku.
 6. W ciągu roku kalendarzowego pacjent może skorzystać jednokrotnie z bezpłatnej konsultacji lekarza rehabilitacji (na podstawie skierowania na konsultację).
 7. Na konsultację do lekarza rehabilitacji WOMP w Kielcach mogą kierować:
 • lekarze służby medycyny pracy WOMP w Kielcach,
 • lekarze podstawowych jednostek medycyny pracy,
 1. Dla pacjentów skierowanych na rehabilitację przez lekarzy WOMP
  w Kielcach istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na czas prowadzenia rehabilitacji. W pozostałych przypadkach Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach wystawia jedynie informację do lekarza kierującego z prośbą o wystawienie zwolnienia na czas rehabilitacji dotyczy pacjentów skierowanych na konsultację lekarza rehabilitacji WOMP od lekarzy podstawowych jednostek medycyny pracy tj z poza WOMP w Kielcach.
 2. Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach może wykonać konsultacje lekarską i zabiegi rehabilitacyjne odpłatnie.
 3. Na płatną konsultacje lekarską nie wymagane jest skierowanie lekarskie.
 4. Na zabiegi odpłatne tj. zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz wyciąg kręgosłupa (trakcję) pacjent musi posiadać skierowanie lekarskie.
 5. Bez skierowania na rehabilitację pacjent może się umówić na masaż klasyczny, kinesiologytaping i cały zakres ćwiczeń oferowanych w Dziale Rehabilitacji WOMP w Kielcach.
 6. Płatności należy dokonać z góry za cały cykl zabiegów.
 7. Dokonanie płatności wraz z wypisaniem karty obiegowej przez fizjoterapeutę staje się potwierdzeniem zapisu na zabiegi.
 8. W przypadku niezgłoszenia się na umówiony zabieg, WOMP w Kielcach nie zwraca kosztów. W przypadku zdarzeń losowych (pobyt w szpitalu etc) istnieje możliwość wykonania zabiegu w innym terminie.
 9. W czasie trwania zabiegów fizjoterapeutycznych pacjenci zobowiązani są do niekorzystania z telefonów komórkowych.
 10. W razie rezygnacji z zabiegów pacjent  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników Działu Rehabilitacji – tel. (41) 34-79-747, (41) 34-79-746
 11. Wszelkich dodatkowych informacji na temat zabiegów i ich charakteru udzielamy pacjentom podczas pierwszego dnia  zabiegów.

 

 

W Dziale Rehabilitacji oferujemy zabiegi z zakresu:

Kinezyterapii:

 • usprawnianie funkcjonalne wg metod takich jak: PNF, McKenzie, Cyriax., Ackermann, Mulligan, Terapia tkanek miękkich, FDM, Terapia narzędziowa tkanek miękkich, Suche igłowanie, Masaż tkanek głębokich
 • usprawnianie za pomocą ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych, czynnych z oporem, izometrycznych
 • usprawnianie za pomocą trakcji kręgosłupa
 • usprawnianie z wykorzystaniem taśm kinesiologytaping
 • usprawnienie funkcjonalne za pomocą treningu sensomotorycznego oraz ćwiczeń stabilizacyjnych z wykorzystaniem systemu Therapy Master

Fizykoterapii:

 • prądy diadynamiczne
 • prądy galwaniczne,
 • TENS
 • prądy interferencyjne,
 • prąd Trauberta,
 • prąd Kotza,
 • jonoforezę
 • stymulację mięśni
 • fonoforezę,
 • ultradźwięki
 • laseroterapię
 • krioterapię ciekłym azotem
 • naświetlanie lampą sollux
 • masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
 • okłady cieplne

Masażu:

 • Klasyczny – tylko odpłatnie

Skierowanie na Konsultację – Dział Rehabilitacji – Pobierz (DOCX, 13,3KB)

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne – Pobierz (DOC, 93KB)

Cennik usług odpłatnych – Pobierz (PDF, 114KB)

Informacja o pakietach zabiegów odpłatnych – Pobierz (DOCX, 24KB)

Informacja jak się przygotować do zabiegów Pobierz (PDF, 112KB)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
25-663 Kielce ul. Karola Olszewskiego 2A
tel. +48 41 34-79-701

Dział Rehabilitacji
tel. +48 41 34-79- 746 / 747
czynne poniedziałek – piątek 7:00 – 18:00