Dział Rehabilitacji

Informacje ogólne o dostępności i rodzajach zabiegów wykonywanych w Dziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach

 1. Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach jest czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach 07.00 – 18.00.
 2. Prawo do zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w Dziale Rehabilitacji WOMP w Kielcach mają osoby:
 • pozostające w stosunku pracy, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy,
 • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową,
 • osoby poszkodowane w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy.
 1. Na zabiegi rehabilitacji leczniczej w ramach patologii zawodowej bezpośrednio do Działu Rehabilitacji WOMP w Kielcach mogą kierować lekarze służby medycyny pracy WOMP w Kielcach oraz lekarz rehabilitacji WOMP w Kielcach.
 2. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne bądź konsultację jest skuteczne po wypełnieniu wszystkich rubryk.
 3. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne jeden miesiąc co oznacza, że pacjent w przeciągu jednego miesiąca musi się zgłosić do Działu Rehabilitacji w celu zapisu na zabiegi, w przeciwnym razie skierowanie traci swoją ważność.
 4. W dniu rozpoczęcia zabiegów – przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów – pacjenci potwierdzają swoje zatrudnienie podpisując oświadczenie.
 5. Pacjent może bezpłatnie skorzystać z jednego cyklu zabiegowego w danym roku kalendarzowym. Natomiast rehabilitacja w ramach Programu Ochrony Głosu – (zabiegi fizykalne na krtań oraz odcinek szyjny kręgosłupa) trzykrotnie w ciągu roku.
 6. W ciągu roku kalendarzowego pacjent może skorzystać jednokrotnie z bezpłatnej konsultacji lekarza rehabilitacji (na podstawie skierowania na konsultację).
 7. Na konsultację do lekarza rehabilitacji WOMP w Kielcach mogą kierować:
 • lekarze służby medycyny pracy WOMP w Kielcach,
 • lekarze podstawowych jednostek medycyny pracy,
 1. Dla pacjentów skierowanych na rehabilitację przez lekarzy WOMP w Kielcach istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na czas prowadzenia rehabilitacji. W pozostałych przypadkach Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach wystawia jedynie informację do lekarza kierującego z prośbą o wystawienie zwolnienia na czas rehabilitacji dotyczy pacjentów skierowanych na konsultację lekarza rehabilitacji WOMP od lekarzy podstawowych jednostek medycyny pracy tj spoza WOMP w Kielcach.
 2. Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach może wykonać konsultacje lekarską i zabiegi rehabilitacyjne odpłatnie.
 3. Na płatne zabiegi fizjoterapeutyczne oraz płatną konsultacje lekarską nie jest wymagane skierowanie lekarskie
 4. Płatności należy dokonać z góry za cały cykl zabiegów.
 5. Dokonanie płatności wraz z wypisaniem karty obiegowej przez fizjoterapeutę staje się potwierdzeniem zapisu na zabiegi.
 6. W przypadku niezgłoszenia się na umówiony zabieg, WOMP w Kielcach nie zwraca kosztów. W przypadku zdarzeń losowych (pobyt w szpitalu etc) istnieje możliwość wykonania zabiegu w innym terminie.
 7. W czasie trwania zabiegów fizjoterapeutycznych pacjenci zobowiązani są do niekorzystania z telefonów komórkowych.
 8. W razie rezygnacji z zabiegów pacjent  zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników Działu Rehabilitacji – tel. (41) 34 79 747, (41) 34 79 746
 9. Wszelkich dodatkowych informacji na temat zabiegów i ich charakteru udzielamy pacjentom podczas pierwszego dnia  zabiegów.

W Dziale Rehabilitacji oferujemy zabiegi z zakresu:

Kinezyterapii:

 • usprawnianie funkcjonalne wg metod takich jak: PNF, McKenzie, Cyriax., Ackermann, Mulligan, Terapia tkanek miękkich, FDM, Terapia narzędziowa tkanek miękkich, Suche igłowanie, Masaż tkanek głębokich
 • usprawnianie za pomocą ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych, czynnych z oporem, izometrycznych
 • usprawnianie za pomocą trakcji kręgosłupa
 • usprawnianie z wykorzystaniem taśm kinesiologytaping
 • usprawnienie funkcjonalne za pomocą treningu sensomotorycznego oraz ćwiczeń stabilizacyjnych z wykorzystaniem systemu Therapy Master

Fizykoterapii:

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Tonoliza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TRABERTA
 • Prądy KOTZA
 • Ultradźwięki
 • Ultrafonoforeza
 • Pole magnetyczne
 • Super Indukcyjna Stymulacja (SIS)
 • Naświetlanie promieniami IR (sollux)
 • Laseroterapia
 • Krioterapia miejscowa
 • Terapia podciśnieniowa
 • Masaż klasyczny
 • Okłady Cieplne
 • Masaż wirowy kończyn górnych
 • Masaż wirowy kończyn dolnych

Masażu:

 • Klasyczny – tylko odpłatnie

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
25-663 Kielce ul. Karola Olszewskiego 2A
tel. +48 41 34 79 701

Dział Rehabilitacji
tel. +48 41 34 79 746
tel. +48 41 34 79 747
czynne poniedziałek – piątek 7:00 – 18:00