KONTAKT

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

ul. Karola Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce

NIP: 959-14-16-799

Nr konta bankowego: Bank PKO BP 37 1020 2629 0000 9302 0466 4944

Nr KRS: 0000002545

Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000014589

Rejestracja Ogólna:

+48 41 34 79 720

rejestracja_ogolna@womp.com.pl

Rejestracja Profilaktyczna

+48 41 34 79 721

+48 41 34 79 722

rejestracja_profilaktyczna@womp.com.pl

Sekretariat

+48 41 34 79 701

Fax +48 41 34 79 702

womp@womp.com.pl

Możliwy dojazd liniami transportu miejskiego o numerach (wybierz numer by zobaczyć trasę konkretnej linii na stronie ZTM) –  9  23  32  36  44  53  54  112

Współrzędne GPS

N 50*53’27.02″
E 20*37’15.16″