Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Wykaz badań

 • badanie spirometryczne
 • badanie ekg
 • próba oziębienia rąk z termometrią skórną
 • badanie palestezjometryczne
 • badanie audiometryczne
 • badanie tympanometryczne
 • badanie otoemisji akustycznych
 • badanie ABR
 • badanie postrurograficzne
 • badanie videostroboskopowe
 • badanie pola widzenia oceniane perymetrem
 • kapilaroskopia
 • testy płatkowe
 • testy punktowe