Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

DO POBRANIA

 • Instrukcja dot. postępowania w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności PJSMP lekarza, pielęgniarki lub psychologa wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi – Pobierz (DOC, 133KB)
 • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy – Pobierz (DOC, 34KB)
 • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności pielęgniarki z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi praktykującej indywidualnie – Pobierz (DOC, 34KB)
 • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności podstawowej jednostki służby medycyny pracy będącej indywidualną praktyką lekarską oraz lekarza w niej praktykującego – Pobierz (DOC, 34KB)
 • Formularz zgłoszenia podjęcia/zakończenia działalności lekarza, pielęgniarki, psychologa wykonującego zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy – Pobierz (DOC, 32KB)
 • Formularz zgłoszenia  podjęcia / zakończenia działalności  psychologa z zakresu medycyny pracy praktykującego indywidualnie – Pobierz (DOC, 32,5KB)
 • Deklaracja uczestnictwa w programie promocji zdrowia – Pobierz (DOC, 31KB)
 • Karta konsultacyjna diabetologiczna dla kierowców – Pobierz (PDF, 497KB)
 • Karta konsultacyjna neurologiczna dla kierowców – Pobierz (PDF, 667KB)
 • Skierowanie na badania profilaktyczne – Pobierz (PDF, 144KB)
 • Skierowanie na konsultację lub w związku z odwołaniem od zaświadczenia wydanego przez pjsmp – Pobierz (DOC, 28KB)
 • Skierowanie na Konsultację- Dział Rehabilitacji – Pobierz (DOCX, 13,3KB)
 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne – Pobierz (DOC, 93KB)
 • Skierowanie na konsultację do WOMP – Program “Ochrona Narządu Głosu” – Pobierz (DOC, 777KB)
 • Skierowanie na konsultację do WOMP – Zakładowy Program Ochrony Słuchu – Pobierz (DOC, 614KB)
 • Skierowanie na konsultację do WOMP – Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy – Pobierz (DOC, 99KB)
 • Spis dokumentacji medycznej smp zbiorczej- Pobierz (DOCX, 10,9KB)
 • Spis dokumentacji medycznej smp indywidualnej- Pobierz (DOCX, 11,2KB)
 • Cennik na usługi medyczne świadczone w WOMP Kielce obowiązujący od 01.06.2022r. – Pobierz (PDF, 463KB)
 • Wzory orzeczeń lekarskich stanowiących zał. Nr 1 i zał. Nr 2 do Rozporządzenia MZ z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  przeprowadzania badań lekarskich pracowników obowiązujące od 1 kwietnia 2015r.:
  Załącznik nr 1- Pobierz (PDF, 356KB)
  Załącznik nr 2- Pobierz (PDF, 360KB)
 • Dane dotyczace sprawowania opieki profilaktycznej przez PJSMP – Pobierz (DOC, 36KB)
 • Interpretacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości stosowania wzorców orzeczeń lekarskich i  psychologicznych- Pobierz (PDF, 802KB)
 • Kierowcy dot:
  cukrzycy- Pobierz (DOC, 38,5KB)
  padaczka- Pobierz (DOC, 38KB)