DO POBRANIA

Dział Konsultacyjno – Diagnostyczny

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Wzory orzeczeń lekarskich stanowiących zał. Nr 1 i zał. Nr 2 do Rozporządzenia MZ z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników obowiązujące od 1 kwietnia 2015r.:

Rehabilitacja

Promocja Zdrowia

Inne