Zadania

Dział Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach zajmuje się analizą potrzeb zdrowotnych pracowników zakładów pracy oraz uczniów szkół zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę opracowujemy i wdrażamy programy promocji zdrowia. Ponadto uczestniczymy w akcjach prozdrowotnych organizowanych dla społeczności Kielc i województwa świętokrzyskiego.

Do zadań działu należy:

  • Współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
  • Opracowanie i wdrażanie programów promocji zdrowia
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników, uczniów, lekarzy i pielęgniarek smp z terenu województwa świętokrzyskiego
  • Opracowanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów realizowanych programów
  • Monitorowanie przebiegu programów
  • Analiza wyników realizowanych programów
  • Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracujących