Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Statystyka 2021

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przypomina o ustawowym obowiązku realizowania przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy programu statystyki publicznej za rok 2021 (zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  – Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25września 2020r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021. – Dz.U. 2020  poz. 2062 z późn. zm.).

W związku z powyższym prosimy o złożenie w terminie do 2 marca 2022r. następujących sprawozdań:

  1. Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących –
    druk MZ-35A,
  2. Sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami – druk MZ-35B.

Powyższa sprawozdawczość powinna zostać zrealizowana wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą  portalu sprawozdawczego Centrum e-Zdrowia – adres strony internetowej: www.cez.gov.pl.

Prosimy także o wypełnienie i odesłanie do WOMP w Kielcach w terminie do
2 marca 2022 r.:

  • Sprawozdania z prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do pracowników chorych na choroby parazawodowe w roku 2021,
  • Informacji o zakładach pracy, z którymi pjsmp ma podpisaną umowę (dane za rok 2021).
  • „Ankiety – organizacja ochrony zdrowia pracujących” (stan na 31.12.2021r.).

UWAGA!

– W przypadku braku realizacji świadczeń z zakresu medycyny pracy w 2021r. – prosimy o złożenie  sprawozdań zerowych.

– Wzory wymienionych formularzy sprawozdań znajdują się na stronie internetowej WOMP
w Kielcach (www.womp.com.pl) w zakładce lekarze (dot. formularzy: z prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do pracowników chorych na choroby parazawodowe; informacji o zakładach pracy, z którymi pjsmp ma podpisaną umowę).

Do pobrania:

Dane dotyczące sprawowania opieki profilaktycznej (DOC, 36KB)

Sprawozdanie z czynnego poradnictwa za 2021r. (DOC, 75KB)