Godziny pracy

Godziny pracy poszczególnych rejestracji:

Rejestracja profilaktyczna:

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Rejestracja ogólna:

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Godziny pracy poszczególnych poradni lekarskich i pracowni diagnostycznych:

Poradnia Medycyny Pracy

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Poradnia Chorób Zawodowych

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Poradnia Neurologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Poradnia Okulistyczna

poniedziałek, środa 7.00 – 14.35 oraz indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Poradnia Dermatologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Poradnia Laryngologiczna

poniedziałek 7.30 – 10.30
wtorek 8.00 – 13.00
środa 7.30 – 11.30
czwartek 7.30 – 10.30
piątek 8.00 – 12.00

Poradnia Foniatryczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Poradnia Alergologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Konsultacyjna Poradnia Chorób Zakaźnych
(dla celów orzeczniczych w zakresie patologii zawodowej)

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Pracownie badań dodatkowych:

 Pracownia EKG

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia bad. osób naraż. na drgania mech.

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia badań układu równowagi

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Pracownia badań słuchu

  • Audiometria tonalna i impedancyjna

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

  • Badanie otoemisji akustycznej

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

  • Badanie potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR)

Indywidualne ustalenie terminu badań

Pracownia badań kapilaroskopowych

Indywidualne ustalanie terminów badań

Pracownia testów płatkowych

Indywidualne ustalanie terminów

Pracownia testów punktowych

Indywidualne ustalanie terminów

Pracownia Psychologii Pracy

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35

Punkt pobrań

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35
(pobieranie materiału do badań w godz. 7.10 – 13.50)

Pracownia Logopedyczna

poniedziałek 11.00 – 15.00
środa 11.30 – 14.30
czwartek 8.00 – 12.30

Pracownia RTG

poniedziałek – piątek 8.00 – 13.00

Poradnia kardiologiczna

Indywidualne ustalanie terminów konsultacji

Punkt szczepień

Indywidualne ustalanie terminów szczepień

Dział Rehabilitacji WOMP

poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00

Dział Promocji Zdrowia WOMP

poniedziałek – piątek 7.00 – 14.35