31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu

W tym roku obchodom towarzyszy hasło : „Młodzież wkracza i zabiera głos”

31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu to coroczne wydarzenie które przypomina nam o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tytoniu, praktykach firm tytoniowych, działaniach WHO w walce z epidemią tytoniową oraz o tym, co ludzie na całym świecie mogą zrobić, aby domagać się swojego prawa do zdrowia i zdrowego życia oraz do ochrony przyszłych pokoleń. W tym dniu propagowane są zachowania prozdrowotne zachęcające do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie, w tym również elektronicznych systemów dostarczania nikotyny i bez nikotyny, powszechnie znanych jako e-papierosy.

Dzień ten został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku, ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. W tym roku święto obchodzimy po raz 37, wciąż stanowi ono doskonałą okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych.

Na świecie ponad 8 mln ludzi umiera co roku w wyniku chorób odtytoniowych. Ponad 22% światowej populacji codziennie używa tytoniu. W całej Unii Europejskiej nałóg palenia dotyczy około 30% społeczeństwa. To ogromna liczba. Statystycznie na jednego palacza przypada 14 papierosów dziennie, a co 10. Europejczyk wypala aż do 20 papierosów w ciągu doby. Polskie statystyki są jeszcze wyższe, w 2022r. do codziennego palenia przyznało się 28,8 proc. dorosłych osób (30,8 proc. mężczyzn i 27,1 proc. kobiet), a wynik ten ma tendencję zwyżkową względem lat poprzednich.

W ostatnich dekadach doszło do znaczących zmian na rynku konsumpcji wyrobów tytoniowych. Firmy tytoniowe dołączyły do swojej oferty tradycyjnych produktów (m.in. (tytoń do podgrzewania, papierosy elektroniczne, saszetki nikotynowe czy produkty zawierające nikotynę produkowaną syntetycznie). Wszystkie te produkty łączy składnik, jakim jest nikotyna, będąca substancją uzależniającą odpowiedzialną za nałóg nikotynowy.

Szczególną popularnością cieszą się wśród polskiej młodzieży, e-papierosy (niemal 30%) w porównaniu do tradycyjnych wyrobów tytoniowych (26,2%). Wśród czynników sprzyjających inicjacji nikotynowej wśród młodzieży wymienia się łatwość zakupu produktów oraz relatywnie niską cenę wyrobów tytoniowych. Eksperci wskazują, że zgodnie z licznymi doniesieniami naukowymi branża producentów produktów nikotynowych wykorzystuje dyskusję o redukcji szkód tytoniowych do promowania nowych produktów. Aby skutecznie chronić dzieci i młodzież przed dostępem do wyrobów nikotynowych, konieczna jest zmiana obowiązujących regulacji prawnych, w tym zaostrzenie ograniczeń nakładanych na sprzedawców tych wyrobów. Jednym ze skutecznych narzędzi byłoby nałożenie na sprzedawców obligatoryjnego obowiązku weryfikacji wieku upoważniającego do nabycia wyrobów tytoniowych. Na wzór innych państw powinno się też podnieść wiek osób uprawnionych do nabycia produktów nikotynowych – z obecnie obowiązującego 18. roku życia do 21. roku życia.

Eksperci podkreślają, decydenci mogą swoimi działaniami doprowadzić do znaczącego spadku konsumpcji produktów zawierających nikotynę. Obrazuje to przykład Nowej Zelandii, gdzie rozpowszechnienie palenia tytoniu spadło z 18% w 2007 do 8% w roku 2022. Jak dodano, doświadczenia krajów, które odnoszą sukcesy w walce z tym nałogiem, pokazują, że jedynie strategia kontroli tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz innych produktów zawierających nikotynę może doprowadzić do skutecznego ograniczenia negatywnych konsekwencji ich używania.

Źródło:

https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/aktualnosci/320660,wzrasta-odsetek-polakow-palacych-papierosy

https://www.szpital.swidnica.pl/31-maja-swiatowy-dzien-bez-tytoniu

https://recigar.pl/swiatowy-dzien-bez-papierosa-i-swiatowy-dzien-rzucania-palenia

https://pan.pl/wp-content/uploads/2023/03/PolskieZdrowie2.0_II.3_REDUKCJA-UZYWANIA-TYTONIU-I-INNYCH-PRODUKTOW-ZAWIERAJACYCH-NIKOTYNE-SZCZEGOLNIE-WSROD-MLODEGO-POKOL.pdf

https://www.gov.pl/web/psse-swidnica/swiatowy-dzien-bez-tytoniu—31-maja-2024-r-mlodziez-wkracza-i-zabiera-glos

https://pan.pl/ograniczenie-palenia-wsrod-polakow-rekomendacje-ekspertow