Badania kandydatów/uczniów do prawa jazdy

Osoby niepełnoletnie powinny zgłaszać się na badania z rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku braku takiej możliwości rodzic lub opiekun prawny powinien wypełnić oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie badań bez obecności rodzica/opiekuna prawnego i wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia małoletniego