2008

Kurs dla Liderów Promocji Zdrowia

W dniach 18-19 listopada 2008r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Jodełka” w Świętej Katarzynie odbył się kurs dla Liderów Promocji Zdrowia II stopnia prowadzony przez specjalistów z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP w Łodzi przeznaczony dla lekarzy i pielęgniarek smp oraz inspektorów bhp z terenu województwa świętokrzyskiego. Spotkanie połączone było ze szkoleniem poświęconym kierunkom rozwoju promocji zdrowia, współpracy międzyinstytucjonalnej oraz efektom działań profilaktyczno-promocyjnych w województwie świętokrzyskim przedstawionym z punktu widzenia instytucji stale współpracujących z WOMP w Kielcach (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Świętokrzyskiego centrum Onkologii).

Akcja promująca zdrowy styl życia

W dniu 25 września 2008 r. na Placu Artystów w Kielcach odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w Kielcach. W ramach w/w imprezy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował stanowisko do badania poziomu glukozy we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego (RR). Dodatkowo w trakcie trwania akcji można było wykonać: badania spirometryczne, pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczyć wskaźnik BMI. Ponadto chętni mogli uzyskać poradę lekarską dotyczącą rzucenia palenia i poradę dietetyka odnośnie zdrowego żywienia. więcej po rozwinięciu.

Bezpieczne wakacje

W dniu 1 sierpnia 2008 r. w Hali Dworcowej PKP w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w festynie „Bezpieczne wakacje” zainicjowanym przez PPIS we współpracy ze Świętokrzyskim Zarządem Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz PKP S.A. Dworce Kolejowe w Kielcach. W ramach wspólnie prowadzonej akcji pracownicy zorganizowali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia krwi oraz edukację indywidualną pacjentów

Sportowa Niedziela w Parku

W dniu 20 lipca 2008r. w Parku Miejskim w Kielcach Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach z fundacją „Regionalis” współorganizował festyn pn. „Sportowa Niedziela w Parku” przy wsparciu Urzędu Miasta w Kielcach. W trakcie trwania festynu pracownicy zorganizowali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia krwi oraz edukację indywidualną dla uczestników imprezy

Światowy Dzień Bez Tytoniu

W dniu 30 maja 2008 r. na Placu Wolności w Kielcach odbyły się obchody „Światowego Dnia Bez Tytoniu” organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Państwową Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Pracownicy WOMP zorganizowali stanowisko do badania poziomu glukozy we krwi oraz edukację indywidualną dla uczestników akcji.

Miejsce pracy i nauki wolne od dymu tytoniowego

W dniu 22.04.2008 r. w Starachowicach odbyła się jubileuszowa konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starachowicach. Pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach w trakcie konferencji zaprezentowali referat dotyczący realizowanego programu antynikotynowego „Miejsce pracy i nauki wolne od dymu tytoniowego”

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

W dniu 7 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Zdrowia współorganizowanego z Państwową Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach. Pracownicy zorganizowali stanowisko do badanie poziomu glukozy we krwi