2009

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W dniu 19 listopada 2009r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach współuczestniczył w akcji promującej Światowy Dzień Rzucania Palenia na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii W ramach organizowanej akcji Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował dla uczestników akcji stanowisko do pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie PEF oraz edukację indywidualną więcej Akcja miała na celu zwrócić uwagę na społeczny problem jakim jest palenie tytoniu i spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Zespół uzależnienia od alkoholu problemem XXI wieku

W dniu 1 października 2009r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach organizował na konferencję pn. „Zespół uzależnienia od alkoholu problemem XXI wieku”. Konferencja odbyła się w Hotelu Kongresowym (EXBUD) – Kielce. Tematyka konferencji wpisała się w założenia ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” zainicjowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej kampanii jest przede wszystkim ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu oraz ograniczenie ilości osób pijących ryzykownie i szkodliwie. Konferencja adresowana była do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczących/członków gminnych komisji, lekarzy medycyny pracy i pierwszego kontaktu, pielęgniarek, psychologów oraz innych osób zajmujących się diagnozą problemu i pomocą dla rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

Światowy Dzień bez Tytoniu

W dniu 29 maja 2009r. WOMP w Kielcach – Dział Promocji Zdrowia we współpracy ze ŚCO, PW SSE oraz ŚCMOZ w Kielcach uczestniczył w obchodach “Światowego Dnia bez Tytoniu”. W ramach festynu odbywającego się w Parku Miejskim zorganizowane zostało stanowisko do pomiaru glukozy we krwi oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu. We współpracy z MPK w Kielcach zorganizowano także akcję plakatową poświęconą problemowi uwalniania miejsca pracy od dymu tytoniowego. Autobusy z plakatami o tematyce antynikotynowej kursowały po Kielcach w dniach 07.05.2009r – 05.06.2009r.