2010

Szkolenie dla pracodawców i inspektorów bhp
z zakładów pracy sektora opieki zdrowotnej z terenu powiatu kieleckiego

W dniu 14.12.2010 r. odbyło szkolenie dla pracodawców i inspektorów bhp z zakładów pracy sektora opieki zdrowotnej nt. „Wybrane zagrożenia w środowisku pracy i ich konsekwencje dla zdrowia i funkcjonowania zawodowego pracownika”. Szkolenie odbyło się w Hotelu Kameralnym w Kielcach. Program szkolenia obejmował tematy: „Stres w miejscu pracy – przeciwdziałanie negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego”, „Ergonomia pracy – zagrożenia dla zdrowia występujące w pracy przy monitorze ekranowym”, „Mobbing w pracy – aspekty prawne” oraz „Wybrane inicjatywy prozdrowotne na rzecz populacji osób pracujących na terenie woj. świętokrzyskiego”. Szkolenie prowadzili: mgr Mieczysława Mazur i mgr Barbara Kaszycka z Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach oraz lek. med. Ewa Latała – Łoś i mgr Monika Szymocha z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

Akcja „Dzień Osób Niepełnosprawnych”

W dniu 06.12.2010 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach został zorganizowany Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował stanowisko do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, PEF, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi dla uczestników akcji.

Konferencja Szkoleniowa „Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie wyzwania dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia”

W dniach 1-3.12.2010r w KCPZ w MP Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie wyzwania dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia”, w której czynny udział wzięły: lek. med. Anna Mikołajczyk
oraz mgr Monika Szymocha prezentując wystąpienie nt. „ Koncepcja promocji zdrowia realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach”. Jednym z celów spotkania była wymiana doświadczeń realizowanych w wojewódzkich Ośrodkach medycyny Pracy na terenie Polski na polu promocji zdrowia.

Akcja „Światowy Dzień Rzucenia Palenia”

W dniu 19.11.2010 r. we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii wKielcach odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach „Światowego dnia Rzucania Palenia”. W ramach akcji Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował stanowisko do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, badanie PEF, edukację indywidualną. Ważnym elementem akcji było również poradnictwo antynikotynowe oraz stoisko z materiałami edukacyjnymi dla uczestników.

 III Wojewódzki Przegląd Małych form teatralnych

W dniu 18 listopada 2010 w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się III Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym: “Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy”. Inicjatywa miała na celu promowania zdrowego stylu życia oraz mody na niepalenie wśród najmłodszych. W przeglądzie wystąiło 10 zespołów ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, a przedstawiciel Działu Promocji Zdrowia WOMP w charakterze jurora zasiadał w komisji konkursowej.

Szkolenie dla dyrektorów/przedstawicieli szkół z terenu powiatu pińczowskiego, buskiego i kazimierskiego

W dniu 18.11.2010 r. Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach – zorganizował III edycję szkolenia dla dyrektorów i przedstawicieli szkół nt. „Narząd głosu Twoim narzędziem pracy” w ramach realizowanego Programu „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. Szkolenie odbyło się w Hotelu Kameralnym w Kielcach.

Podobnie jak w poprzednich edycjach zostały przedstawione tematy: „Patologie narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym oraz postępowania profilaktyczne”, „Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla sprawnej i bezpiecznej pracy w zawodowym posługiwaniu się głosem” oraz „Założenia i dotychczasowe efekty realizacji Programu „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. Szkolenie prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: lek. med. Beata Skrońska-Jachowicz, mgr Piotr Pasiński oraz mgr Monika Szymocha.

 XIII Konferencja im. F. Venuleta „Tytoń albo zdrowie”

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w dniach 4-5.11.2010 r. odbyła się XIII Konferencja im. F. Venuleta „Tytoń albo zdrowie”. Na konferencji zaprezentowano m.in. programy realizowane na terenie Polski mające na celu ograniczenie zjawiska nikotynizmu, wyniki badań potwierdzających negatywne skutki zdrowotne nałogu, a także rolę lekarza w prewencji palenia tytoniu. Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach czynnie uczestniczył w konferencji przedstawiając referat dotyczący efektów realizacji programu „Miejsce pracy i nauki wolne od dymu tytoniowego”.

Obchody Dni Bezpieczeństwa w Zakładzie Zakład Pracy „PILKINGTON” w Sandomierzu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 13.10.2010 r. współuczestniczył w Dniach Bezpieczeństwa organizowanych w Zakładzie Pracy „PILKINGTON” w Sandomierzu. Pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzili badania: poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi; w trakcie akcji prowadzono również edukację indywidualną w zakresie zdrowego stylu życia.

Akcja promująca zdrowy styl życia “Warzywa, owoce i ruch, a będziesz zdrów”

W dniu 23.09.2010 r. na Placu Artystów w Kielcach odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w Kielcach. W ramach w/w imprezy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował stanowisko do badania poziomu glukozy we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego. Dodatkowo w trakcie trwania akcji można było wykonać: badania pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczyć wskaźnik BMI oraz uzyskać poradę lekarską dotyczącą rzucenia palenia i poradę dietetyka odnośnie zdrowego żywienia.

Jednocześnie odbywał się kiermasz zdrowej żywności zorganizowany przez Urząd Marszałkowski, Agencję Rynku Rolnego oraz Kielecki Oddział Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Akcji towarzyszyły zajęcia sportowe dla młodzieży, zorganizowane we współpracy ze Zrzeszeniem Sportu i Rehabilitacji “Start”.

Akcja „Bezpieczne wakacje”

W dniu 26.07.2010 r. Dział Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach uczestniczył w akcji „Bezpieczne wakacje” organizowanej we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia. W hali dworcowej PKP zorganizowane zostało stanowisko do pomiaru glukozy we krwi oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu. W trakcie akcji można było uzyskać poradę dotyczącą rzucenia palenia, a także uczestniczyć w indywidualnej edukacji nt. zdrowego stylu życia.

Akcja „Światowy Dzień bez Tytoniu”

W związku z przypadającym 31 maja „Światowym Dniem bez Tytoniu”
Dział Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia współuczestniczyły w akcji profilaktyczno-edukacyjnej zorganizowanej w ŚCO.W ramach akcji zorganizowane zostało stanowisko do pomiaru glukozy we krwi oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu; można było również uzyskać poradę indywidualną dotyczącą rzucenia palenia, zdrowego żywienia oraz kontroli masy ciała z obliczeniem BMI. Dla uczestników akcji zostały przygotowane materiały edukacyjne nt. zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz egzemplarze „Europejskiego kodeksu Walki z Rakiem”.

Szkolenie dla dyrektorów/przedstawicieli szkół z terenu powiatu koneckiego, skarżyskiego i włoszczowskiego

W dniu 27.05.2010 r.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach – Dział Promocji Zdrowia – zorganizował II edycję szkolenia dla dyrektorów i przedstawicieli szkół nt. „Narząd głosu Twoim narzędziem pracy” w ramach realizowanego Programu „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. Szkolenie odbyło się w Hotelu Kameralnym w Kielcach. Podobnie jak w poprzedniej edycji zostały przedstawione tematy: „Patologie narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym oraz postępowania profilaktyczne”, „Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla sprawnej i bezpiecznej pracy w zawodowym posługiwaniu się głosem” oraz „Założenia i dotychczasowe efekty realizacji Programu „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. Szkolenie prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: lek. med. Beata Skrońska-Jachowicz, mgr Piotr Pasiński oraz mgr Monika Szymocha.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Sandomierzu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 16.04.2010 r. współuczestniczył akcji promującej zdrowy styl życia połączonej z realizacją programu Amiantus w ramach „Światowego Dnia Zdrowia” w Zakładzie Pracy „PILKINGTON” w Sandomierzu. Pracownicy Działu Promocji Zdrowia i działu Konsultacyjno-Diagnostycznego WOMP przeprowadzili badania: poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi; przeprowadzono również edukację indywidualną uczestników akcji.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia pn.: „Człowiek a miasto”.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach oraz Wydział Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 7 kwietnia 2010r. zorganizowały spotkanie dla młodzieży szkół zawodowych w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia pn.: „Człowiek a miasto”. W trakcie spotkania zaproszona młodzież wysłuchała wykładów nt.: „Styl życia a nowotwory w świetle Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – Jadwiga Zapała, Ośrodek Prewencji Pierwotnej Nowotworów Świętokrzyskie Centrum Onkologii; „Promieniowanie UV a człowiek” – Luiza Kryczka-Kania, Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna Wojewódzki Szpital Zespolony; „Palenie tytoniu szkodzi Tobie i Twojemu otoczeniu – młodzież wobec problemu palenia tytoniu” – Wioletta Moskal, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach; „Wpływ warunków środowiskowych na oddziaływanie promieni UV na człowieka” – Sławomir Janyst, Oddział Nadzoru Higieny Środowiska WSSE Kielce; „Promieniowanie elektromagnetyczne – wpływ na organizm człowieka” – Dorota Półgrabska, Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE Kielce oraz „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo młodych pracowników” – Stanisław Golmento, Okręgowa Inspekcja Pracy.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ.

Szkolenie dla dyrektorów/przedstawicieli szkół z terenu powiatu kieleckiego

W dniu 18.03.2010r. o godz. 10.00 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach – Dział Promocji Zdrowia – zorganizował szkolenie dla dyrektorów i przedstawicieli szkół nt. „Narząd głosu Twoim narzędziem pracy” w ramach realizowanego Programu „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. Szkolenie odbyło się w Hotelu Kameralnym w Kielcach. Tematykę patologii narządu głosu spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym oraz postępowań profilaktycznych omówiła lek. med. Beata Skrońska-Jachowicz, otolaryngolog, specj. foniatra; mgr Piotr Pasiński , logopeda przedstawił znaczenie prawidłowej emisji głosu dla sprawnej i bezpiecznej pracy w zawodowym posługiwaniu się głosem, natomiast mgr Monika Szymocha – założenia i dotychczasowe efekty realizacji Program „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. W ramach nawiązanej współpracy konsultanci Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, mgr Maria Myzik oraz mgr Marzanna Kostecka – Biskupska zaprezentowały temat „EDUREKA nowa forma kreatywnej współpracy z nauczycielami”.

Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem

W dniu 4 lutego 2010r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach w ramach współpracy z Ośrodkiem Prewencji Pierwotnej Nowotworów przy ŚCO zorganizował akcję profilaktyczną promującą obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem. W ramach prowadzonej akcji pracownicy WOMP wykonywali pomiar poziomu glukozy we krwi, poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz udzielali porad dotyczących zdrowego sposobu żywienia i kontroli masy ciała. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność modyfikacji zachowań zdrowotnych dla wzmacniania potencjału zdrowia i prewencji nowotworów złośliwych.