2011

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów
„Światowego Dnia Rzucania Palenia”

W dniu 17 listopada 2011r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach we współpracy z przedstawicielami Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zorganizował na terenie ŚCO w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. W ramach prowadzonej akcji przeprowadzono badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących oraz udzielono porad antynikotynowych.

Konferencja „Promocja zdrowia w zarządzaniu zdrowiem pracujących”

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach we współpracy z Krajowym Konsultantem w dziedzinie medycyny pracy oraz Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zorganizował konferencję szkoleniową pn. „Promocja zdrowia jako narzędzie w zarządzaniu zdrowiem pracujących”. Konferencja adresowana była do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny pracy, dyrektorów wojewódzkich ośrodków medycyny pracy, a jej celem była wymiana doświadczeń, integrowanie działań środowiska na rzecz ochrony zdrowia pracujących oraz rozwijanie i popularyzowanie koncepcji promocji zdrowia w środowisku służb medycyny pracy.

Obrady odbywały się w dniach 5-8 października 2011 r. w Zespole Dworskim Hotel „Sarmata” w Sandomierzu.

W pierwszym dniu konferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Drugi i trzeci dzień poświęcony został na szkolenie dla konsultantów oraz dyrektorów womp z zakresu zagadnień promowania zdrowia w miejscu pracy, a także oceny sytuacji ochrony zdrowia pracujących w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W ostatnim dniu w trakcie spotkania dla dyrektorów womp, omówiono zagadnienia dotyczące kompleksowej współpracy między Ośrodkami.

Akcja promująca zdrowy styl życia

W dniu 22 wrześnie 2011 r. Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji promującej zdrowy styl życia organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny dla społeczności Kielc.

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na konieczność spożywania warzyw i owoców, aktywność fizyczną, profilaktykę nadwagi i otyłości oraz uzależnienia od tytoniu.

W czasie akcji wykonywano pomiary stężenia glukozowe krwi, badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz prowadzono edukację indywidualną.

Festyn profilaktyczno-edukacyjny „Bezpieczne wakacje”

W dniu 17.06.2011 r. WOMP w Kielcach wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach, Świętokrzyskim Zarządem Regionalnym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz PKP S.A. Dworce Kolejowe zorganizował na terenie Dworca PKP w Kielcach festyn profilaktyczno-edukacyjny „Bezpieczne wakacje”. Dla uczestników festynu wykonano badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym oraz badania ciśnienia tętniczego krwi.

Szkolenie dla pracodawców i inspektorów bhp z zakładów pracy sektora wydobywczo-produkcyjnego z terenu powiatu kieleckiego

W dniu 08.06.2011 r. odbyło szkolenie dla pracodawców i inspektorów bhp z zakładów pracy sektora wydobywczo-produkcyjnego nt. „Wybrane zagrożenia w środowisku pracy i ich konsekwencje dla zdrowia i funkcjonowania zawodowego pracownika”. Szkolenie odbyło się w Hotelu Kongresowo- Eventowym „Łysogóry”w Kielcach. Program szkolenia obejmował tematy: „Skutki zdrowotne związane z pracą w narażeniu na pył o działaniu zwłókniającym”, „Analiza wypadków przy pracy w latach 2009-2010” oraz „Inicjatywy prozdrowotne WOMP jako podstawa wdrożenia dobrych praktyk w zakładach pracy”. Szkolenie prowadzili: mgr Mieczysława Mazur z Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach oraz lek. med. Ewa Latała – Łoś i mgr Monika Szymocha z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów„Dni Walki z Rakiem”

W dniu 07.06.2011 r. WOMP w Kielcach z udziałem przedstawicieli Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczni-edukacyjną w ramach obchodów Dni Walki z Rakiem. Zorganizowano stanowiska do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi dla uczestników akcji.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów„Światowego Dnia bez Tytoniu”

W dniu 31.05.2011 r. WOMP w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczni-edukacyjnej organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach. Zorganizowano stanowiska do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi dla uczestników akcji.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”

W dniu 25.05.2011 r. Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczni-edukacyjnej organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Zorganizowano stanowisko do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, PEF, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi dla uczestników akcji.

Konkurs dla pracodawców „CZYSTE PŁUCA”

W dniach 10 styczeń – 10 kwiecień 2012r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ramach działania Koalicji Antytytoniowej woj. świętokrzyskiego, w której czynnie uczestniczył Wojewódzko Ośrodek medycyny Pracy w Kielcach, zainicjował konkurs: „Czyste płuca” jako ideę propagującą działania antytytoniowe na terenie zakładów pracy, instytucji, organizacji. Myślą przewodnią działań był pierwszy punkt Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zachęcający do niepalenia tytoniu.
W konkursie uczestniczyli pracodawcy wprowadzający politykę miejsca pracy wolnego od dymu tytoniowego, dbający o zdrowie swoich pracowników.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów„Światowego Dnia Zdrowia”

W dniu 07.04.2011 r. WOMP w Kielcach we współpracy z przedstawicielami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczni-edukacyjną w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia.. Zorganizowano stanowiska do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi dla uczestników akcji.

Link do filmu (YouTube)

Szkolenie dla dyrektorów/przedstawicieli szkół z terenu powiatu pińczowskiego, buskiego i kazimierskiego

W dniu 24.03.2011 r. Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach – zorganizował IV edycję szkolenia dla dyrektorów i przedstawicieli szkół z terenu powiatu sandomierskiego oraz staszowskiego nt. „Narząd głosu Twoim narzędziem pracy” w ramach realizowanego Programu „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. Szkolenie odbyło się w Hotelu Kongresowo- Eventowym „Łysogóry” w Kielcach.

Podobnie jak w poprzednich edycjach zostały przedstawione tematy: „Patologie narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym oraz postępowania profilaktyczne”, „Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla sprawnej i bezpiecznej pracy w zawodowym posługiwaniu się głosem” oraz „Założenia i dotychczasowe efekty realizacji Programu „Ochrona narządu głosu u nauczycieli”. Szkolenie prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach: lek. med. Beata Skrońska-Jachowicz, mgr Piotr Pasiński oraz mgr Hanna Magdziarz.