2012

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów
„Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” oraz „Światowego Dnia Rzucania Palenia”

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia w dniu 14 listopada 2012r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną.

Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, poziomu ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF, wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W akcji uczestniczyli również przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Onkologii udzielając porad prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynowotworowej, a także informacji nt. badań mammograficznych i cytologicznych z instruktażem samobadania piersi na fantomach.

Każdy uczestnik akcji mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia; dla wszystkich przewidziane zostały materiały edukacyjne, a dla Pań niespodzianki w formie gadżetów.

Inicjatywa ta miała na celu zwrócenie uwagi na potrzebę uczestnictwa w badaniach profilaktycznych oraz promowanie prozdrowotnego stylu życia, w szczególności profilaktykę uzależnienia od tytoniu oraz profilaktykę cukrzycy .

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów
„Europejskiego Dnia Walki z Otyłością”

W dniu 25 października 2012 r. Dział Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem otyłości nazywanej epidemią XXI wieku. Uczestnicy akcji mieli możliwość pomiaru poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, PEF, stężenia glukozy we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego. W trakcie akcji prowadzano edukację indywidualną pacjentów z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna „Warzywa, owoce i ruch a będziesz zdrów”

Dn. 19 września 2012r. w Parku Miejskim w Kielcach odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia pod hasłem:„Warzywa, owoce i ruch a będziesz zdrów. W czasie akcji na stoiskach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wykonywane były badania profilaktyczne (poziomu cukru we krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia krwi, PEF). Udzielano także porad na temat zdrowego żywienia oraz porad antynikotynowych.

Akcja profilaktyczno – edukacyjna w ramach obchodów „Dni walki z rakiem”.

W ramach obchodów „Dni walki z rakiem” Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach za zgodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną dla społeczności Kielc.

W dniu 11 czerwca w budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego (Al. IX Wieków Kielc 3) wszyscy zainteresowani mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, poziomu ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF, wykonywanych przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. W akcji uczestniczyli również przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Onkologii udzielając porad prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynowotworowej, a także informacji nt. badań mammograficznych i cytologicznych z instruktażem samobadania piersi na fantomach.

Każdy uczestnik akcji mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia; dla wszystkich przewidziane zostały materiały edukacyjne, a dla Pań niespodzianki w formie gadżetów.

Inicjatywa ta miała na celu szerzenie postaw prozdrowotnych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę systematycznego uczestniczenia w badaniach profilaktycznych.

Światowy Dzień bez Papierosa

Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa 31 maja 2012 r. na Placu Artystów w Kielcach odbyła się akcja profilaktyczna dla społeczności lokalnej organizowana przez Ośrodek Prewencji Pierwotnej Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Partnerem akcji był Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, którego pracownicy wykonywali badania poziomu ciśnienia tętniczego krwi, stężenia glukozy, PEF oraz pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zainteresowani mieli również możliwość skorzystania z edukacji indywidualnej w zakresie zdrowego stylu życia.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów„Światowego Dnia Zdrowia”

W dniu 16.04.2012 r. WOMP w Kielcach we współpracy z przedstawicielami Ośrodka Prewencji Pierwotnej Nowotworów ŚCO, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy i w budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczni-edukacyjną w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia.. Zorganizowano stanowiska do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, poziomu glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi dla uczestników akcji.