2013

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów
„Światowego Dnia Rzucania Palenia”

W dniu 21.11.2013r.w Budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna w związku z obchodami „Światowego Dnia Rzucania Palenia”. W ramach przeprowadzonej akcji wykonywano: badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, badanie PEF, pomiar poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

W czasie akcji prowadzono edukację prozdrowotną pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem tematyki antynikotynowej.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów „ZUS: Dobre Rozwiązani@ Dla Firm” Tydzień Przedsiębiorcy

 W dniach 18-22 listopada 2013 w ramach współpracy z ZUS Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Dział Promocji Zdrowia uczestniczył w listopadowej akcji „Tydzień Przedsiębiorcy”.

W trakcie akcji wykonywano:

 • badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących
 • badanie PEF
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Uczestnicy akcji otrzymali materiały edukacyjne. W czasie akcji prowadzono edukację pacjentów, promując zdrowy styl życia.

Akcja „Profilaktyka raka piersi”

Profilaktyka to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez wykonywanie regularnych badań. Profilaktyka, to również świadomość własnego ciała
i dbanie o nie. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Rocznie z jego powodu umiera w naszym kraju ok. 5000 kobiet. W miesiącach październik-grudzień na terenie WOMP w Kielcach wykonywano usg piersi w ramach akcji „Profilaktyka raka piersi’.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentek. W wymienionym okresie przeprowadzono 331 badań. Jest to sygnałem dla realizatorów o potrzebie zorganizowania kolejnej edycji w roku 2014.

Akcje profilaktyczno-edukacyjne w ramach obchodów „Dni Ubezpieczonego” w ZUS w dniach 07- 11.10.2013r.

W dniach 09.10.2013r. i 11.10.2013r.w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach ul. Piotrkowska 27 odbyły się akcje profilaktyczno- edukacyjne w ramach „Dni Ubezpieczonego”.

W ramach przeprowadzonej akcji wykonywano:

 • badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących
 • badanie PEF
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Uczestnicy akcji otrzymali materiały edukacyjne. W czasie akcji prowadzono edukację pacjentów, promując prozdrowotne postawy i wybory przyjazne zdrowiu największej wartości człowieka.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
Warzywa, owoce, ruch”

W dniu 24.09.2013r.w Parku Miejskim w Kielcach odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna Warzywa, owoce, ruch” organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach.

W ramach przeprowadzonej akcji wykonywano: badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, badanie PEF, pomiar poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

W czasie akcji prowadzono edukację pacjentów. Inicjatywa ta miała na celu szerzenie prozdrowotnego stylu życia, na który składają się takie elementy jak: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek – tytoń i alkohol.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów
„Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” oraz „Dni walki z rakiem”

W dniu 24.06.2013r. w Budynku C-2 Urzędu Marszałkowskiego Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” oraz „Dni walki z rakiem” organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach przy współudziale Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W ramach przeprowadzonej akcji wykonywano:

 • badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących
 • pomiar poziomu glukozy we krwi
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Uczestnicy akcji otrzymali materiały edukacyjne. W czasie akcji prowadzono edukację pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Inicjatywa miała na celu promocję zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

„Światowy Dzień bez Tytoniu”

W dniu 29.05.2013r.na Placu Artystów w Kielcach odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu” organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz ze Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. W ramach przeprowadzonej akcji wykonywano:

 • badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących
 • pomiar poziomu stężenia glukozy we krwi,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

W czasie akcji prowadzono edukację pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa antynikotynowego. Uczestnicy akcji otrzymali również materiały edukacyjne.

ŚWIATOWY DZIEŃ GŁOSU

W dniu 16 kwietnia 2013 roku w godz. 12.00-16.00 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował obchody pierwszego Światowego Dnia Głosu w formie „dnia otwartego” dla wszystkich osób, które w czasie wykonywania pracy zawodowej są narażone na nadmierny wysiłek głosowy, m.in. nauczycieli, dziennikarzy, wokalistów, muzyków, urzędników.

Przesłaniem obchodów Światowego Dnia Głosu było podkreślenie znaczenia istoty głosu, który jest nie tylko fenomenem mechaniczno-akustycznym, ale także lustrzanym odbiciem osobowości, przekaźnikiem nastroju i emocji. Zaburzenia głosu mają wpływ na wiele obszarów aktywności współczesnego społeczeństwa, opartego na komunikacji; powodują określone konsekwencje psychiczne, społeczne i zawodowe w życiu człowieka i znacząco oddziaływują na jego jakość życia.

W czasie imprezy zainteresowani mieli możliwość zwiedzanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, zapoznania się z podstawami profilaktyki narządu głosu (gabinet edukacji prozdrowotnej), zbadania narządu głosu przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego (poradnia foniatryczna), zdobycia informacji na temat prawidłowych technik emisji głosu (pracownia logopedyczna) oraz zapoznania się z możliwościami terapeutycznymi narządu głosu (dział rehabilitacji) w WOMP w Kielcach.

Współorganizatorem akcji był Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach, którego podopieczni uświetnili obchody Światowego Dnia Głosu koncertem wokalno-instrumentalnym.

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Współorganizator: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach

Prasa lokalna

 Profilaktyczna akcja zdrowotna w Urzędzie Marszałkowskim

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Zdrowe Bicie Serca”, w Urzędzie Marszałkowskim przeprowadzona została akcja profilaktyczno-edukacyjna.

Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę systematycznego uczestnictwa w badaniach profilaktycznych i promowanie prozdrowotnego stylu życia. Wszyscy, którzy odwiedzili Urząd Marszałkowski, mogli wykonać badanie poziomu cukru we krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, zmierzyć ciśnienie tętnicze, a także nauczyć się jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak samodzielnie zbadać piersi. W akcji wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, zespół ratowników Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, uczniowie Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy, przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

W czasie akcji profilaktycznej przeprowadzono ponad 300 badań.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach Festiwalu Zdrowia dla Rodziny

W dniu 16 marca 2013 r. WOMP w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno-edukacyjnej w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach. Impreza miała na celu podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców Kielc. Zorganizowano stanowiska do badania poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, stężenia glukozy we krwi oraz poziomu ciśnienia tętniczego krwi dla uczestników akcji. Dodatkowo odbyły się konsultacje fizjoterapeutyczne.