2014

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Kolejna z cyklu akcji organizowanych w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia odbyła się w dn. 20.11.2014 r. z udziałem pracowników Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach. Na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zainteresowani mieli możliwość wykonania badań glukozy we krwi, pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Organizatorzy prowadzili również edukację indywidualną w zakresie profilaktyki uzależnienia od tytoniu.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Zdrowy weekend”

Bezpłatne porady prozdrowotne, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz stężenia glukozy we krwi oferowali pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach uczestnikom akcji „Zdrowy weekend” organizowanym przez szkoły ZDZ (24. października, 8. listopada). Uczestnicy mieli możliwość uzyskania wskazówek dotyczących odpowiedniej diety, skorzystania z porad lekarzy specjalistów, z informacji nt. badań mammograficznych i cytologicznych oraz instruktażu samobadania piersi na fantomach, mieli również możliwość przeprowadzenia analizy zawartości składu ciała. Podczas „Zdrowego Weekendu” w ZDZ przypomniano także zasady udzielania pierwszej pomocy.

Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi społeczności Kielc na znaczenie profilaktyki w dbaniu o własne zdrowie.

 Akcja “Zdrowy Weekend” – zobacz(film z platformy YouTube)

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Październik miesiącem profilaktyki raka piersi”

„Październik miesiącem profilaktyki raka piersi” to temat akcji w ramach której pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach wykonywali zainteresowanym pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ciśnienia tętniczego, glukozy we krwi oraz udzielali edukacji indywidualnych. Akcja odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim 28. października, a udział w niej wzięły przedstawicielki Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z informacji nt. badań mammograficznych i cytologicznych oraz instruktażu samobadania piersi na fantomach przeprowadzanego przez specjalistów.

Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi społeczności Kielc na potrzebę systematycznego uczestnictwa w badaniach profilaktycznych oraz konieczność modyfikacji zachowań zdrowotnych.

Akcja profilaktyczna z okazji „Tygodnia Ubezpieczonych”

W dniu 6. października pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach po raz kolejny wzięli udział w akcji „Tydzień Ubezpieczonych’ organizując badania dla uczestników i udzielając porad dotyczących zdrowego stylu życia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach. Akcja miała na celu szerzenie postaw prozdrowotnych wśród jej uczestników.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
promująca zdrowy styl życia

W dniu 17.09.2014r. pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach uczestniczyli w akcji profilaktyczno-edukacyjnej dla społeczności miasta Kielc organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Świętokrzyski Państwowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach. Akcja promowała prozdrowotny styl życia w kontekście Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. W ramach przeprowadzonej akcji, która odbyła się w Parku Miejskim w Kielcach, wykonywano badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, pomiar poziomu glukozy we krwi, oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi. W czasie akcji prowadzono edukację pacjentów, promując zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się porady dietetyczne udzielane przez specjalistów z Centrum Żywieniowego.

Zdrowy Kwadrans

W dniu 10.09.2014r. pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach zostali zaproszeni do udziału w akcji pn. „Zdrowy Kwadrans” organizowanej dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Beneficjenci korzystali z badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym, pomiaru poziomu glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Edukacja indywidualna prowadzona w czasie spotkania miała na celu promowanie zachowań prozdrowotnych w grupie osób pracujących.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
promująca zdrowy styl życia

W dniu 25.08.2014r. pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach uczestniczyli w akcji profilaktyczno-edukacyjnej dla społeczności miasta Kielc organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Świętokrzyski Państwowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach. Na Placu Artystów mieszkańcy Kielc mieli możliwość skorzystania z badań zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, pomiaru poziomu glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz oceny składu ciała. W czasie akcji prowadzono również edukację pacjentów, a każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne.

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

W dniu 21.05.2014r. pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach uczestniczyli w akcji profilaktyczno-edukacyjnej w ramach „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”, która odbyła się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach ul. Kolberga 2A. W ramach przeprowadzonej akcji wykonywano badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, pomiar poziomu glukozy we krwi, oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi. W czasie akcji prowadzono edukację pacjentów, promując prozdrowotne postawy i wybory przyjazne zdrowiu.

Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Dziecka

W dniu 07.06.2014r. na Placu Artystów w Kielcach odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna w związku z obchodami „Dnia Samorządu Terytorialnego” oraz „Dnia Dziecka” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W ramach przeprowadzonej akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach zorganizowali stanowisko do badań zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym u osób palących, pomiaru poziomu glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz edukacji indywidualnej pacjentów. Uczestnicy akcji mieli również możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych. Celem prowadzonej edukacji było wykształcenie przekonań, że każdy człowiek ma możliwość wpływania na własne zdrowie poprzez podejmowanie właściwych decyzji.

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

W dniu 13.06.2014r. w zakładzie Trzuskawica S.A. z siedzibą w Sitkówce gm. Nowiny odbyła się akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska”. Zainteresowani mieli możliwość skorzystania z edukacji indywidualnej w zakresie zdrowego stylu życia oraz wykonania badań zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym, poziomu glukozy we krwi i poziomu ciśnienia tętniczego krwi przeprowadzanych przez pracowników działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach. W trakcie akcji pracownicy uczestniczyli m.in. w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy oraz pokazie użycia defibrylatora.

Światowy Dzień Głosu

W dniu 16 kwietnia 2014 roku w godz. 11.00-14.30 w ramach obchodów drugiego Światowego Dnia Głosu Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował dzień otwarty dla wszystkich osób, które w czasie wykonywania pracy zawodowej są narażone na nadmierny wysiłek głosowy, m.in. nauczycieli, dziennikarzy, wokalistów, muzyków, urzędników.

Dla osób zainteresowanych przewidziano: badanie narządu głosu przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego w poradni laryngologicznej, edukację indywidualną na temat prawidłowych technik emisji głosu w pracowni logopedycznej, oraz spotkanie z muzyką naturalną i instrumentalną – „Śpiewogranie” – w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach w sali edukacyjnej.

Zdrowy Kwadrans

W dniu 10 kwietnia 2014r. pracownicy działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach przeprowadzili akcję profilaktyczno – edukacyjną dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Przeprowadzone badania i edukacja indywidualna miały na celu promowanie zachowań prozdrowontnych w grupie osób pracujących.

Światowy Dzień Zdrowia akcja profilaktyczno-edukacyjna

W dniu 7 kwietnia 2014r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach we współpracy z przedstawicielami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia dla społeczności miasta Kielc.

Akcja odbyła się w budynku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, a organizatorzy zaproponowali zainteresowanym badania stężenia glukozy we krwi, badanie ciśnienia tętniczego krwi, badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym oraz edukacje indywidualne na temat czynników ryzyka chorób niezakaźnych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.