2015

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Październik miesiącem profilaktyki raka piersi”

W ramach akcji „Październik miesiącem profilaktyki raka piersi” w dniu 27.10.2015 r. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Świętokrzyskiego Centrum Onkologii dotyczące profilaktyki antynowotworowej. Uczestnikom akcji przekazywano informacje nt. konieczności wykonywania badań mammograficznych i cytologicznych, a edukacja indywidualna połączona była z instruktażem samobadania piersi na fantomach.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Warzywa, owoce, ruch” w dn. 17.09.2015 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach współuczestniczył w akcji promocyjno-edukacyjnej „Warzywa, owoce, ruch”, która odbyła się 17 września w Parku Miejskim w Kielcach. Akcja organizowana przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii miała na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych poprzez promowanie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i rzucania palenia tytoniu. W ramach prowadzonej akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną mieszkańców Kielc.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Udar”

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach współuczestniczył w akcji promocyjno-edukacyjnej mającej na celu kompleksową zmianę podejścia do udaru mózgu mieszkańców województwa świętokrzyskiego organizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W Wiślicy (16 lipca), Połańcu (12 sierpnia) i Małogoszczu (26 sierpnia) pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną mieszkańców, a akcja miała na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Akcja profilaktyczno – edukacyjna z okazji obchodów „Dni walki z rakiem” 10.06.2015r.

Z porad specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii korzystali mieszkańcy Kielc w trakcie akcji organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim z okazji przypadających w czerwcu „Dni walki z rakiem”. Prawie stu pięćdziesięciu uczestników skorzystało z pomiaru ciśnienia, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i stężenia glukozy we krwi. Akcja było kolejną z cyklu tego typu spotkań z mieszkańcami Kielc organizowanych w Urzędzie Marszałkowskim z okazji obchodów dni poświęconych tematyce zdrowotnej. Akcje cieszą się dużym zainteresowaniem i są bardzo potrzebne, bo jak pokazują statystyki, badamy się stanowczo zbyt rzadko. Pracownicy Działu Promocji Zdrowia WOMP w Kielcach udzielali porad dotyczących zdrowego stylu życia, a przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Wykrywania i Profilaktyki Raka Piersi oraz Raka Szyjki Macicy informowali o bezpłatnych programach profilaktycznych dostępnych dla mieszkańców Kielc i regionu. Uczestnicy akcji, na specjalnych fantomach, mogli nauczyć się samobadania piersi.

Piknik rodzinny z okazji obchodów 25-lecia Samorządu 23.05.2015r.

W sobotę 23. maja 2015r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w „Pikniku Rodzinnym” w Parku Miejskim w Kielcach. Impreza była organizowana dla społeczności miasta Kielc przez Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego z okazji 25-lecia Samorządu.

W trakcie organizowanego festynu pracownicy działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach wykonywali bezpłatne badania profilaktyczne oraz prowadzili edukację indywidualną nt. czynników ryzyka chorób niezakaźnych.

Uczestnicy akcji korzystali również z atrakcji, które zapewnili pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu oraz Centrum Bajki w Pacanowie.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna z okazji obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

W dniu 20. maja 2015 r. na zaproszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Kielcach – pracownicy działu promocji zdrowia uczestniczyli w obchodach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W ramach prowadzonej akcji uczestnicy korzystali z bezpłatnych pomiarów stężenia glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF. Nieodłącznym elementem spotkań z pacjentem była również edukacja indywidualna, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę uczestnictwa w badaniach profilaktycznych oraz promowanie prozdrowotnego stylu życia.

Dzień Otwarty Funduszy Unijnych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach 8 maja 2015 r.

W dniu 08.05.2015r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych, a wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych świadczeń oferowanych przez Ośrodek.

W ramach w/w akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali badania ciśnienia tętniczego krwi, PEF oraz badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym.

W Laboratorium Diagnostycznym wykonywano badania hematologiczne (morfologia 5 diff), biochemiczne (glukoza, cholesterol, sód, potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, mocznik, kreatynina wraz z eGFR, kwas moczowy) oraz badanie ogólne moczu.

W Dziale Rehabilitacji chętnych zapoznano z ćwiczeniami indywidualnymi oraz urządzeniami i aparaturą rehabilitacyjną, a w Dziale Diagnostyki Obrazowej wykonywano zdjęcia RTG wg zleceń lekarza specjalisty medycyny pracy WOMP w Kielcach.

W trakcie akcji prowadzono edukację indywidualną pacjentów, a uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne: broszury i ulotki.

Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem; w godzinach 8.00 – 12.00 przebadano ponad 100 pacjentów.

Światowy Dzień Głosu

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w godz. 11.00-14.00 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował obchody trzeciego Światowego Dnia Głosu.

W trakcie organizowanego cyklicznie dnia otwartego dla osób, które w czasie wykonywania pracy zawodowej są narażone na nadmierny wysiłek głosowy przewidziano: badanie narządu głosu przy pomocy nowoczesnego sprzętu diagnostycznego w poradniach laryngologicznej i foniatrycznej, przekazanie informacji na temat prawidłowych technik emisji głosu w pracowni logopedycznej oraz spotkanie z muzyką naturalną i instrumentalną „Śpiewogranie” w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.