2016

Akcja profilaktyczno – edukacyjna
pn. „Warzywa, owoce i ruch, a będziesz zdrów”

W dniu 10.09.2016r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej pn. „Warzywa, owoce i ruch, a będziesz zdrów” organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Kielce. W trakcie akcji wykonywano pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym, pomiar PEF, pomiar ciśnienia tętniczego oraz udzielono porad dietetycznych. Na Placu Artystów w Kielcach zorganizowany został również Kiermasz warzyw dla uczestników akcji.

Akcja profilaktyczno – edukacyjnej
pn. „Mam zdrowie pod kontrolą. Pociąg do zdrowia”

W dniu 20.sierpnia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcja profilaktyczno – edukacyjnej pn. „Mam zdrowie pod kontrolą. Pociąg do zdrowia” organizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Badania wykonywane były w pociągu na linii Kielce – Sandomierz oraz na sandomierskim rynku. W czasie akcji przebadano 267 osób którym wykonano 812 badań i 294 edukacje prozdrowotne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Światowy Dzień bez Tytoniu” 31.05.2016 r.

We wtorek 31. maja Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii uczestniczył w akcji pn. „Światowy Dzień bez Tytoniu”. Z badań i porad poświęconych tematyce zdrowego stylu życia skorzystało 150 mieszkańców Kielc i okolic.

Uczestnicy otrzymali również materiały edukacyjne poświęcone profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

W dniu 13.05.2016r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych.

W ramach w/w akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia wykonywali: badanie ciśnienia tętniczego krwi, badanie PEF, badanie zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym. W Laboratorium Diagnostycznym wykonywano badania hematologiczne (morfologia 5 diff), biochemiczne (glukoza, cholesterol, wapń, fosfor, magnez, żelazo, mocznik, kreatynina wraz z eGFR, kwas moczowy, AST, ALT, GGTP) oraz badanie ogólne moczu.

W Dziale Diagnostyki Obrazowej wykonywane były zdjęcia RTG wg zleceń lekarza medycyny pracy WOMP w Kielcach. W czasie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali edukację indywidualną oraz rozdysponowali materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Świętokrzyskie Dni Profilaktyki” 12.05.2016 r.

Z porad specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii korzystali mieszkańcy Kielc w trakcie akcji organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim z okazji „Świętokrzyskich Dni Profilaktyki”. Ponad stu uczestników skorzystało z pomiaru ciśnienia, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i stężenia glukozy we krwi. Uczestnicy akcji, na specjalnych fantomach, mogli nauczyć się również samobadania piersi oraz uzyskać informacje dotyczące badać mammograficznych i cytologicznych.

Akcja było kolejną z cyklu tego typu spotkań z mieszkańcami Kielc organizowanych w Urzędzie Marszałkowskim z okazji obchodów dni poświęconych tematyce zdrowotnej.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Krew darem życia” zorganizowana w dn. 03.04.2016 r.

W niedzielę 3 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji pn. „Krew darem życia” zorganizowanej w Miedzianej Górze przez Fundację Gospodarczą w Kielcach dla społeczności miasta Kielc.

W ramach ww. akcji pracownicy działu promocji zdrowia WOMP w Kielcach wykonywali bezpłatne badania profilaktyczne oraz prowadzili edukację indywidualną. Uczestnicy otrzymali również materiały edukacyjne poświęcone tematyce zdrowego stylu życia