2017

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Senioralia 2017”

W dniu 16.09.2017r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w imprezie pn. „Senioralia 2017” organizowanej na Placu Artystów w Kielcach przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Spotkanie plenerowe z seniorami miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników.

Akcja profilaktyczno – edukacyjna
ZUS dla Biznesu
„Tydzień Przedsiębiorcy”

W dniu 15 września 2017 r. na zaproszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Kielcach – pracownicy Działu Promocji Zdrowia uczestniczyli w obchodach Tygodnia Przedsiębiorcy. W ramach prowadzonej akcji uczestnicy korzystali z bezpłatnych pomiarów stężenia glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego, tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF. Nieodłącznym elementem spotkań z pacjentem była również edukacja indywidualna, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę uczestnictwa w badaniach profilaktycznych oraz promowanie prozdrowotnego stylu życia.

XVII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie

W dniu 03.09.2017r. WOMP w Kielcach uczestniczył w XVII Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich organizowanych przez DOZ UM. W ramach organizowanej imprezy pracownicy WOMP przeprowadzili badania profilaktyczne i udzielili porad indywidualnych dotyczących zdrowego stylu życia.

Akcja profilaktyczno – edukacyjnej
pn. „ Pociąg do zdrowia”

W dniu 27 sierpnia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w kolejnej akcji profilaktyczno – edukacyjnej z cyklu. „Pociąg do zdrowia” organizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Badania wykonywane były w pociągu na linii Kielce -Sandomierz. W czasie akcji wykonano 312 badań i przeprowadzono 234 edukacje prozdrowotne.

„Pociąg do zdrowia”

W niedziele 25 czerwca WOMP w Kielcach brał udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Pociąg do zdrowia” organizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W pociągu na trasie Kielce–Sandomierz wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne.

„Stres i inne zagrożenia społeczne w miejscu pracy”

W dniu 06.06.2017r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował szkolenie dla inspektorów bhp, nt. „Stres i inne zagrożenia społeczne w miejscu pracy’. Z zagadnieniem stresu w miejscu pracy zapoznała uczestników mgr Kamila Pawłowska psycholog z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, natomiast Monika Szymocha kierownik Działu Promocji Zdrowia omówiła tematykę związaną z inicjatywami prozdrowotnymi realizowanymi i planowanymi w WOMP. W szkoleniu uczestniczyło 57 pracowników.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Bezpieczny i Aktywny Senior”
01.06.2017r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach współuczestniczył w akcji promocyjno-edukacyjnej, która odbyła się 1 czerwca na Placu Artystów w Kielcach. Akcja zorganizowana została przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach kampanii promocyjnej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, a jej celem było zwiększenie aktywności i świadomości zdrowotnej osób starszych. W ramach w/w akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzili bezpłatne badania oraz edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Światowy Dzień bez Tytoniu”
31.05.2017 r.

W środę 31. maja Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze uczestniczył w akcji pn. „Światowy Dzień bez Tytoniu”. Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF, wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. Każdy uczestnik akcji mógł uzyskać poradę dotyczącą profilaktyki antynikotynowej; dla wszystkich przewidziane zostały materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Piknik Rodzinny” z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Dziecka

W niedzielę 28.maja 2017r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w „Pikniku Rodzinnym” z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Dziecka w Parku Miejskim w Kielcach. Impreza była organizowana dla społeczności miasta Kielc przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie organizowanego festynu pracownicy Działu Promocji Zdrowia wykonywali bezpłatne badania: poziomu glukozy we krwi, RR, pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym oraz przeprowadzili edukację indywidualną nt. zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnienia od tytoniu. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.

Akcja Profilaktyczno- Edukacyjna
Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W dniu 19.05.2017r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych. W ramach w/w akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia wykonywali: badanie ciśnienia tętniczego krwi, badanie poziomu glukozy we krwi, badanie zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym oraz PEF. W czasie akcji przeprowadzono również edukację indywidualną, promując zdrowy styl życia, oraz rozdysponowano materiały edukacyjne wśród uczestników.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w Galerii Korona

W dniu 07.04.2017r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Po trendy tędy” zorganizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z okazji „Światowego Dnia Zdrowia” dla społeczności miasta Kielc. W ramach akcji przeprowadzono badania: pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia glukozy we krwi, poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym, PEF (szczytowy przepływ wydechowy) wraz z indywidualną edukacją prozdrowotną dotycząca zdrowego stylu życia i profilaktyki antynikotynowej. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne: broszury i ulotki.