2018

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Pociąg do zdrowia”
w dniu 30.09.2018r.

W dniu 30.września Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcja profilaktyczno – edukacyjnej pn. „Pociąg do zdrowia” organizowanej  przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego podróżujących w pociągu na linii Kielce – Sandomierz.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
„XVIII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich”
w dniu 02.09.2018r.

W dniu 02.09.2018r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej pn. „XVIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie” organizowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starostę Włoszczowskiego, Burmistrza Gminy Włoszczowa oraz Prezesa Świętokrzyskiej Izby rolniczej. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Włoszczowa. W trakcie akcji  wykonywano  pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym,  pomiar PEF, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie poziomu glukozy we krwi. Uczestnicy akcji korzystający z bezpłatnych badań  otrzymali również edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Pociąg do zdrowia”
w dniu 07.07.2018r.

W sobotę 7 lipca WOMP w Kielcach brał udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Pociąg do zdrowia” organizowanej przez  Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W pociągu na trasie Kielce–Busko-Zdrój, Busko-Zdrój -Kielce  wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne połączone z edukacją indywidualną. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród podróżujących mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Strefa edukacyjna na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy”
w dniu 08.06.2018r.

W piątek 8 czerwca WOMP w Kielcach brał udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej  w tzw. strefie edukacyjnej na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. „Strefa edukacyjna na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy” zorganizowana została przez  Okręgową Inspekcję Pracy w Kielcach. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych wśród osób odwiedzających Targi. Każdemu z uczestników akcji wykonano badania profilaktyczne oraz udzielono indywidualnych porad.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Przestrzeń otwarta rodzicom”
w dniu 25.05.2018r.

W dniu 25.05.2018r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej organizowanej  przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z okazji Dnia Matki oraz w ramach inicjatywy  „Przestrzeń otwarta rodzicom”. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z małymi dziećmi. Uczestnicy skorzystali  z badań: RR, PEF, pomiaru poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i  stężenia glukozy we krwi. Ponadto udzielono indywidualnych porad oraz rozdysponowano materiały edukacyjne: broszury i ulotki.

Akcja Profilaktyczno- Edukacyjna
Dni Otwartych Funduszy Europejskich
w dniu 11.05.2018r.

W dniu 11.05.2018r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach kolejny raz uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych, której koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Każdemu z uczestników akcji wykonano analizę składu ciała  z edukacją indywidualną oraz rozdysponowano materiały promocyjne.

Akcji profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
„Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych’
w dniu 11.05.2018r.

W dniu 11.05.2018r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej w ramach obchodów „Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnychorganizowanej przez ZUS Oddział w Kielcach. Celem akcji było upowszechnianie prozdrowotnych zachowań wśród osób zgłaszających się do ZUS. Ponad 70 uczestnikom akcji udzielono indywidualnych porad oraz wykonano badanie: PEF, RR, poziomu glukozy we krwi i tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Walki z Otyłością
Maj 2018

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach czynnie włączył się w obchody „Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego” poprzez  przeprowadzenie akcji profilaktyczno-edukacyjnej w związku z przypadającym w maju Europejskim Dniem Walki z Otyłością. W ramach akcji w dniach 2-30 maja osoby chętne mogły skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała i edukacji indywidualnej.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Pociąg do zdrowia”

W sobotę 28 kwietnia WOMP w Kielcach brał udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Pociąg do zdrowia” organizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W pociągu na trasie Kielce–Sandomierz wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

https://www.swietokrzyskie.pro/pociag-do-zdrowia-zawital-do-sandomierza/

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-70071

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Zdrowie dla wszystkich”

W dniu 6 kwietnia 2018r.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach we współpracy z Departamentem Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zorganizował akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia dla społeczności miasta Kielc. Akcja odbyła się w budynku UM w Kielcach, a organizatorzy zaproponowali zainteresowanym badania stężenia glukozy we krwi, badanie ciśnienia tętniczego krwi, badania zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym oraz edukację indywidualną na temat czynników ryzyka chorób niezakaźnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ramach obchodów
Światowego Dnia Walki z Otyłością
Marzec 2018

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach czynnie włączył się w obchody „Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego” poprzez  przeprowadzenie akcji profilaktyczno-edukacyjnej w związku z przypadającym w marcu Światowym Dniem Walki z Otyłością. W ramach akcji w miesiącu marcu osoby chętne mogły skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała i edukacji indywidualnej.