2019

Akcja profilaktyczno-edukacyjnej
z okazji obchodów
„XVII Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku Zdroju”
w dniu 27 września 2019r.

W dniu 27.09.2019r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej poświęconej obchodom „XVII Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku Zdroju”. Uczestnicy akcji skorzystali z bezpłatnych badań wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
„XIX Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich”
w dniu 8 września 2019r.

W dniu 8.09.2019r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej pn. „XIX Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie” organizowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starostę Opatowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Opatów oraz Prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Opatów. W trakcie akcji  wykonywano  pomiar tlenku węgla w powietrzu wydychanym,  pomiar PEF, pomiar ciśnienia tętniczego. Uczestnicy akcji korzystający z bezpłatnych badań  otrzymali również edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
z okazji obchodów
„ Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby”
w dniu 26.07.2019r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach został zaproszony przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii do współorganizacji akcji z okazji. „Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby”. Inicjatywa ta odbyła się 26 lipca w ŚCO. W trakcie organizowanej akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia wykonywali bezpłatne badania: PEF, RR, pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym, oraz przeprowadzili edukację indywidualną nt. zdrowego stylu życia  i profilaktyki uzależnienia od tytoniu. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających oraz pacjentów szpitala.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Senioralia 2019”
w dniu 26.06.2019r.

W dniu 26.06.2019r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył  w inicjatywie pn. „Senioralia 2019” zorganizowanej w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Spotkanie plenerowe z seniorami miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Bez barier z ekonomią społeczną-
WIEK nie jest barierą”
w dniu 17.06.2019r.

W dniu 17.06.2019r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył  w inicjatywie pn. „Bez barier z ekonomią społeczną- Wiek nie jest barierą” zorganizowanej w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie plenerowe miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy
oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy
„Strefa edukacji na rzecz ochrony i zdrowia w pracy”
w dniu 7 czerwca  2019r.

W piątek 7 czerwca WOMP w Kielcach brał udział w akcji profilaktyczno-edukacyjnej  w tzw. strefie edukacyjnej w czasie trwania Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. „Strefa edukacyjna na rzecz ochrony i zdrowia w  pracy” zorganizowana została przez  Okręgową Inspekcję Pracy w Kielcach. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych wśród osób odwiedzających Targi. Każdemu z uczestników akcji wykonano badania profilaktyczne oraz udzielono indywidualnych porad.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
z okazji obchodów
„ Dnia Samorządu Terytorialnego”
w dniu 7.06.2019r.

 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył 7 czerwca 2019r. w akcji z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Inicjatywa była zorganizowana na Placu Artystów w Kielcach dla społeczności miasta przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie organizowanego festynu pracownicy Działu Promocji Zdrowia wykonywali bezpłatne badania: PEF, RR, pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym, testy przesiewowe w kierunku wirusa HCV typu C oraz przeprowadzili edukację indywidualną nt. zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnienia od tytoniu. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, każdy z uczestników otrzymał materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno –edukacyjna
„Budzenie Sienkiewki”
31. 05.2019r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach  współuczestniczył w akcji promocyjno-edukacyjnej, która odbyła się 31 maja na Placu Artystów w Kielcach. Akcja zorganizowana  została przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Celem akcji było zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa.  W ramach w/w akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzili bezpłatne badania oraz edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
„Dni Bezpieczeństwa Cementowni Ożarów S.A.”
w dniu 22 maja 2019r.

W środę  22 maja Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Cementowni  Ożarów  uczestniczył w akcji pt. „Dni Bezpieczeństwa Cementowni Ożarów”. Pracownicy uczestniczący w akcji  skorzystali  z badań: stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz pomiaru  PEF. Uczestnicy akcji korzystający z  bezpłatnych badań  otrzymali również edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów „100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy”
w dniu 17 maja 2019r.

W piątek  17 maja Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach  uczestniczył w akcji poświęconej obchodom „100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy” Uczestnicy akcji wysłuchali wykładu szkoleniowego oraz skorzystali z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcji profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
„Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych’
w dniu 17.05.2019r.

W dniu 17.05.2018r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej w ramach obchodów „Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych” corocznie organizowanej przez ZUS Oddział w Kielcach. Celem akcji było upowszechnianie prozdrowotnych zachowań wśród osób zgłaszających się do ZUS. Uczestnikom akcji udzielono indywidualnych porad, rozdysponowano materiały edukacyjne  oraz wykonano badania: PEF, RR, poziomu glukozy we krwi.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich”
w dniu 10.05.2019r.

W dniu 10.05.2019r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach po raz kolejny uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej w ramach Dni Otwartych Funduszy Unijnych, której koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Każdemu z uczestników akcji wykonano  badanie PEF, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym , poziom stężenia glukozy we krwi, oraz analizę składu ciała.  Badania połączone były z  edukacją   indywidualną oraz kolportażem materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”

W poniedziałek  8 kwietnia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach na zaproszenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze uczestniczył w akcji poświęconej obchodom Światowego Dnia Zdrowia. Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz PEF, wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.