2020

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE”
w 2020r.

W okresie styczeń – grudzień 2020r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował i przeprowadził  akcję profilaktyczno – edukacyjną dla społeczeństwa woj. świętokrzyskiego. Uczestnicy akcji korzystający z bezpłatnych badań  wykonywanych przez Pracowników Działu Promocji Zdrowia otrzymali również edukację indywidualną połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
z okazji obchodów
„Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”
w dniach 1-30 czerwca 2020r.

W dniach  1 – 30 czerwca Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą poprzez prowadzenie akcji profilaktyczno – edukacyjnej dla społeczności woj. świętokrzyskiego. Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi oraz analizy składu ciała wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów
„Światowego Dnia Walki z Otyłością”
w miesiącach październik – grudzień 2020r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach czynnie uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Walki z Otyłością poprzez prowadzenie akcji profilaktyczno – edukacyjnej dla społeczności woj. świętokrzyskiego. Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: analizy składu ciała oraz stężenia glukozy we krwi wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia, którzy udzielali indywidualnych porad dotyczących. zdrowego stylu życia. Uczestnicy otrzymali  materiały edukacyjne: broszury i ulotki.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
organizowana dla zakładów pracy
w miesiącach październik – grudzień 2020r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zorganizował w miesiącach paździenik – grudzień 2020r. akcję profilaktyczno – edukacyjną dla pracowników zakładów pracy woj. świętokrzyskiego. W ramach akcji każdy z jej uczestników otrzymał pakiet czterech edukacji dotyczących profilaktyki: antynikotynowej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz nadwagi i otyłości. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną związaną z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-COV-2, akcja została przeprowadzona w formie zdalnej. Uczestnicy otrzymali ponadto uzupełniające materiały nt. znaczenia aktywności fizycznej oraz radzenia sobie ze stresem; mieli także możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zdrowego stylu życia w postaci konsultacji telefonicznych.