2021

Akcja profilaktyczno – edukacyjna
w ramach  obchodów
„VIII edycji Dni Otwartych Funduszy Unijnych” w dniu 17.09.2021r.

Wojewódzki  Ośrodek Medycyny  Pracy w Kielcach  czynnie włączył się  w obchody „VIII edycji Dni Otwartych Funduszy Unijnych” poprzez prowadzenie akcji profilaktyczno-edukacyjnej. W dniu 17.09.2021r. osoby chętne skorzystały z bezpłatnej analizy składu ciała, pomiaru glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego, oraz edukacji indywidualnej.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Senioralia”

W dniu 8.09.2021r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w imprezie pn. „Senioralia” organizowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Spotkanie plenerowe z seniorami odbyło się w Parku Etnograficznym w Tokarni  i miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy WOMP przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
z okazji obchodów
„Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”
w dniach 1-30 czerwca 2021r.

W dniach  1 – 30 czerwca Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą poprzez prowadzenie akcji profilaktyczno – edukacyjnej dla społeczności woj. świętokrzyskiego. Uczestnicy akcji mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań: stężenia glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, oraz analizy składu ciała wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Bez Barier z Ekonomią Społeczną -Świętokrzyski Senior Zdrowy i Aktywny” w dniu 17.09.2021r.

W dniu 17.06.2019r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył   w inicjatywie pn. „Bez barier z ekonomią społeczną- Wiek nie jest barierą” zorganizowanej w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie plenerowe miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” w dniach 1. 04.-30.04.2021r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach czynnie włączył się w obchody „Światowego Dnia Zdrowia”  poprzez  przeprowadzenie akcji profilaktyczno-edukacyjnej.  W ramach akcji w miesiącu kwietniu osoby chętne mogły skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała, oraz pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia, oraz  otrzymać materiały edukacyjne.