Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

2022

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„ZDROWY PRACOWNIK NA 5”
w dniu 28.04.2022r.

W dniu 28.04.2022r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył  w inicjatywie pn. „Zdrowy pracownik na 5” zorganizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Akcja miała  na celu zwiększenie wiedzy i świadomości zdrowotnej pracowników administracji publicznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania   i edukację indywidualną uczestników połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”
w dniach 1-30.04.2022r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach czynnie włączył się w obchody „Światowego Dnia Zdrowia”  poprzez  przeprowadzenie akcji profilaktyczno-edukacyjnej.  W ramach akcji w miesiącu kwietniu osoby chętne mogły skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała oraz pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH”
„Strefa edukacji na rzecz ochrony i zdrowia w pracy”
w dniu 18 marca 2022r.

W piątek 18 marca WOMP w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno- edukacyjnej w czasie trwania Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH”. Strefa edukacyjna zorganizowana została przez  Okręgową Inspekcję Pracy w Kielcach. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych wśród osób odwiedzających Targi. Każdemu z uczestników akcji wykonano badania profilaktyczne oraz udzielono indywidualnych porad.