2022

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”
w dniu 15.09.2022r.

W dniu 15.09.2022r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej w ramach obchodów „Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnychorganizowanej przez ZUS Oddział w Kielcach. Celem akcji było upowszechnianie prozdrowotnych zachowań wśród osób zgłaszających się do ZUS. Uczestnikom akcji udzielono indywidualnych porad oraz wykonano badania poziomu glukozy we krwi i pomiar ciśnienia tętniczego.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
Dni Otwarte Funduszy Europejskich”
w dniu 7.09.2022r.

W dniu 7.09.2022r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej, której koordynatorem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnikom akcji wykonano badania: pomiar glukozy we krwi, analizę składu ciała, oraz pomiar ciśnienia tętniczego. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Senioralia”

W dniu 14.06.2022r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Senioralia” zorganizowanej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Spotkanie plenerowe z seniorami odbyło się na terenie parku Domu Opieki w Zochcinku  i miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy WOMP przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„Bez Barier z Ekonomią Społeczną -Bezpieczny Senior w sieci i realu”
w dniu 2.06.2022r.

W dniu 2.06.2022r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył
w inicjatywie pn. „Bez barier z ekonomią społeczną- Bezpieczny Senior w sieci i realu” zorganizowanej w Muzeum Wsi Kieleckiej -Skansen Tokarni przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie plenerowe miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
„ZDROWY PRACOWNIK NA 5”
w dniu 28.04.2022r.

W dniu 28.04.2022r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył  w inicjatywie pn. „Zdrowy pracownik na 5” zorganizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Akcja miała  na celu zwiększenie wiedzy i świadomości zdrowotnej pracowników administracji publicznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania   i edukację indywidualną uczestników połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach obchodów „Światowego Dnia Zdrowia”
w dniach 1-30.04.2022r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach czynnie włączył się w obchody „Światowego Dnia Zdrowia”  poprzez  przeprowadzenie akcji profilaktyczno-edukacyjnej.  W ramach akcji w miesiącu kwietniu osoby chętne mogły skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała oraz pomiaru stężenia glukozy we krwi wykonywanych przez pracowników Działu Promocji Zdrowia. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy każdy z uczestników mógł uzyskać poradę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz  otrzymać materiały edukacyjne.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna
w ramach Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH”
„Strefa edukacji na rzecz ochrony i zdrowia w pracy”
w dniu 18 marca 2022r.

W piątek 18 marca WOMP w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno- edukacyjnej w czasie trwania Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH”. Strefa edukacyjna zorganizowana została przez  Okręgową Inspekcję Pracy w Kielcach. Celem akcji była promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych wśród osób odwiedzających Targi. Każdemu z uczestników akcji wykonano badania profilaktyczne oraz udzielono indywidualnych porad.