2023

Akcja profilaktyczno-edukacyjna „Senioralia” w dniu 14.06.2023r.

W dniu 14.06.2023r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno-edukacyjnej pn. „Senioralia” zorganizowanej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Spotkanie plenerowe z seniorami odbyło się na terenie Parku Zdrojowego w Busku -Zdroju i miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy WOMP przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników.

Akcja Profilaktyczno- Edukacyjna Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 12.05.2023r.

W dniu 12.05.2023r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach kolejny raz uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, której koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnikom akcji wykonano analizę składu ciała, pomiar ciśnienia tętniczego, badanie poziomu glukozy we krwi  z edukacją indywidualną oraz rozdysponowano materiały promocyjne oraz gadżety przekazane przez organizatora.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ZUS w dniu 9.03.2023r.

W dniu 9.03.2023r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej organizowanej przez ZUS Oddział w Kielcach ul. Piotrkowska 27. Celem akcji było upowszechnianie prozdrowotnych zachowań wśród pracowników ZUS. Uczestnikom akcji udzielono indywidualnych porad oraz wykonano badania poziomu glukozy we krwi i pomiary ciśnienia tętniczego. Chętni pracownicy mogli również skorzystać z pomiaru tlenku węgla w powietrzu wydychanym.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna w ZUS w dniu 16.03.2023r.

W dniu 16.03.2023r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w akcji profilaktyczno – edukacyjnej organizowanej przez ZUS Oddział w Kielcach ul. Kolberga 2a. Celem akcji było upowszechnianie prozdrowotnych zachowań wśród pracowników ZUS. Uczestnikom akcji udzielono indywidualnych porad oraz wykonano badania poziomu glukozy we krwi i pomiary ciśnienia tętniczego. Chętni pracownicy mogli również skorzystać z pomiaru tlenku węgla w powietrzu wydychanym.

Akcja profilaktyczno-edukacyjna „ZDROWY PRACOWNIK NA 5” w dniu 14.04.2023r.

W dniu 14.04.2023r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uczestniczył w inicjatywie pn. „Zdrowy pracownik na 5” zorganizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Akcja miała  na celu zwiększenie wiedzy i świadomości zdrowotnej pracowników administracji publicznej nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych. W trakcie akcji pracownicy Działu Promocji Zdrowia przeprowadzali bezpłatne badania i edukację indywidualną uczestników połączoną z kolportażem materiałów edukacyjnych.