Program Antytytoniowy „Miejsce Pracy i Nauki Wolne od Dymu Tytoniowego”

Według WHO co 6 sekund na świecie ktoś umiera przedwcześnie z powodu palenia papierosów. Badania pokazują, że palenie tytoniu pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn zgonów w Unii Europejskiej każdego roku – przedwczesne zgony dotykają 50% osób palących, a 27% wszystkich nowotworów przypisuje się paleniu tytoniu. Ponadto nikotynizm wymieniany jest jako jedna z najważniejszych przyczyn nowotworów, której można zapobiegać.. Palenie tytoniu jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych XX w. spowodowało przedwczesną śmierć około 100 milionów osób, wzrost zachorowań na raka płuca, zawał mięśnia sercowego i POCHP. W Polsce pali aktualnie około 29 % mężczyzn oraz 17% kobiet. Ponad połowa palących mężczyzn i około 30% palących kobiet w Polsce wypala ponad paczkę papierosów dziennie – czyli jest silnie uzależniona.

Beneficjentem programu antynikotynowego „Miejsce pracy i nauki wolne od dymu tytoniowego” jest populacja pracowników z zakładów pracy z terenu województwa świętokrzyskiego oraz uczniowie szkół z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem programu trwała rezygnacja z nałogu tytoniowego przez jak największą liczbę palących pracowników/uczniów oraz utrzymanie abstynencji nikotynowej przez jak największą liczbę niepalących.

Program realizowany jest na mocy deklaracji partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia  w siedzibie zakładu pracy dla jego pracowników/szkoły dla jej uczniów oraz na terenie Ośrodka dla pacjentów WOMP.

 W ramach programu oferujemy:

Pracownicy, po zgłoszeniu się do Ośrodka na badania profilaktyczne, wytypowani zostają do programu na podstawie czynnika ryzyka jakim jest palenie tytoniu.

Zasady uczestnictwa w programie dla zakładu pracy/szkoły są indywidualnie uzgadniane z pracodawcą/dyrektorem.