Program „Zdrowy Styl Życia Szansą na Zdrowie”

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia choroby związane ze stylem życia, spowodowane m.in. niewłaściwym sposobem odżywiania, niską aktywnością fizyczną, nadużywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, długotrwałym oddziaływaniem stresu, są przyczyną 70-80% zgonów w krajach gospodarczo rozwiniętych oraz 40-50% zgonów w krajach rozwijających się. Również w Polsce odnotowuje się alarmujący poziom zachorowalności i umieralności z powodu ww. chorób. Wobec obserwowanej transformacji epidemiologicznej koniecznym stał się radykalny zwrot w polityce ochrony zdrowia, tj. położenie szczególnego nacisku na promocję zdrowia.

Beneficjentem programu „Zdrowy styl życia szansą na zdrowie” jest populacja pracowników z zakładów pracy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród populacji pracowników z terenu województwa świętokrzyskiego oraz wśród pacjentów zgłaszających się do WOMP w Kielcach.

Program realizowany jest na mocy porozumienia w sprawie partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia  w siedzibie zakładu pracy dla jego pracowników oraz na terenie Ośrodka dla pacjentów WOMP.

W ramach programu oferujemy:

  • akcje profilaktyczno-edukacyjne na terenie zakładu pracy
  • warsztaty edukacyjne dla pracowników
  • indywidualną edukację prozdrowotną – szczegółowe informacje pod linkiem Gabinet edukacji prozdrowotnej
  • analizę składu ciała
  • pomiary antropometryczne
  • obliczenie wartości BMI
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • pomiar stężenia glukozy

Pracownicy, po zgłoszeniu się do Ośrodka na badania profilaktyczne, wytypowani zostają do programu na podstawie występujących u nich czynników ryzyka, bądź już zdiagnozowanych chorób cywilizacyjnych (m. in. nadciśnienie tętnicze, nadwaga, otyłość, cukrzyca).

Zasady uczestnictwa w programie dla zakładu pracy są indywidualnie uzgadniane z pracodawcą.