Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Program „Zdrowy Styl Życia Szansą na Zdrowie”

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia choroby związane ze stylem życia, spowodowane m.in. niewłaściwym sposobem odżywiania, niską aktywnością fizyczną, używaniem alkoholu, paleniem tytoniu, długotrwałym oddziaływaniem stresu psychicznego, są przyczyną 70-80% zgonów w krajach gospodarczo rozwiniętych oraz 40-50% zgonów w krajach rozwijających się. Również w Polsce odnotowuje się alarmujący poziom zachorowalności i umieralności z powodu w/w chorób. Wobec obserwowanej transformacji epidemiologicznej, tj. zmniejszeniu występowania niektórych chorób infekcyjnych a dominacji chorób cywilizacyjnych, koniecznym stał się radykalny zwrot w polityce ochrony zdrowia, tj. położenie szczególnego nacisku na promocję zdrowia.

Beneficjentem programu jest populacja pracowników z zakładów pracy z terenu województwa świętokrzyskiego, oraz pacjenci zgłaszający się do WOMP w Kielcach.

Pracownicy, po zgłoszeniu się do Ośrodka na badania profilaktyczne, wytypowani zostają do programu na podstawie występujących u nich czynników ryzyka, bądź już zdiagnozowanych chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, nadwaga, otyłość, cukrzyca).

Celem głównym programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród populacji pracowników z terenu województwa świętokrzyskiego oraz wśród pacjentów zgłaszających się do WOMP w Kielcach.

W ramach programu oferujemy:

  • warsztaty edukacyjne dla pracowników
  • edukację indywidualną
  • pomiary antropometryczne (waga ciała, pomiar fałdu tłuszczowego)
  • obliczenie wartości BMI
  • pomiar ciśnienia tętniczego
  • badanie poziomu glukozy