Świętokrzyski Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach wraz z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach podjął się rozwiązania problemu dotyczącego nadużywania alkoholu przez pracowników w zakładach pracy na terenie województwa świętokrzyskiego. W oparciu o projekt organizacji MANUS zrzeszającej konsultantów ds. uzależnienia od alkoholu działającej w Danii w Regionie Arhus powstał „Program Antyalkoholowy w Środowisku Pracy” opracowany na potrzeby województwa świętokrzyskiego.

Beneficjentem programu są pracownicy zakładów pracy województwa świętokrzyskiego oraz kierowcy skierowani do WOMP za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Celem głównym programu jest ograniczanie szkodliwych następstw nadużywania alkoholu wśród pracowników zakładów pracy w województwie świętokrzyskim.

Program realizowany jest na terenie WOMP na mocy deklaracji partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia.

W ramach programu oferujemy:

 Zasady uczestnictwa w programie dla zakładu pracy są indywidualnie uzgadniane z pracodawcą.