Zakładowy Program Ochrony Słuchu

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem jest obok głuchoty starczej najczęściej stwierdzanym uszkodzeniem narządu słuchu i jednocześnie typowym przykładem niekorzystnego wpływu hałasu przemysłowego na stan zdrowia pracownika. Ubytek słuchu związany z zawodową ekspozycją na hałas jest chorobą zawodową. Niestety działanie hałasu nie ogranicza się tylko do narządu słuchu, ale ma także inne, pozasłuchowe, skutki zdrowotne. Hałas wpływa na układ krążenia, na układ pokarmowy, układ wewnątrzwydzielniczy, układ nerwowy, psychikę, powoduje wcześniejsze starzenie się organizmu.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach opracował i realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego program „Zakładowy program ochrony słuchu”, który jest realizowany we współpracy z Pracodawcami.

Beneficjentem „Zakładowego programu ochrony słuchu” jest populacja pracujących narażonych na hałas w zakładach pracy województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym programu jest ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu w miejscu pracy.

Program realizowany jest dla pracowników zakładu pracy na mocy porozumienia w sprawie partnerstwa i współpracy w ramach programu promocji zdrowia oraz dla pacjentów WOMP zgłaszających się na badania profilaktyczne.

W ramach programu oferujemy:

Dodatkowo w zależności od zaleceń lekarza:

  • badanie ABR
  • tympanometrię

Pracownicy, po zgłoszeniu się do Ośrodka na badania profilaktyczne, wytypowani zostają do programu na podstawie czynnika ryzyka jakim jest praca w narażeniu na hałas.

Zasady uczestnictwa w programie dla zakładu pracy są indywidualnie uzgadniane z pracodawcą.