Informacje ogólne

 1. Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 18.00
 2. Prawo do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w Dziale Rehabilitacji WOMP w Kielcach mają osoby:
  • pozostające w stosunku pracy, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy
  • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową
  • osoby poszkodowane w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy
 3. Pacjent może bezpłatnie skorzystać z cyklu zabiegowego jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W zależności od zakresu zleconej rehabilitacji przez lekarza medycyny pracy lub lekarza rehabilitacji WOMP może to być cykl od 5 do 10 dni zabiegowych. Natomiast rehabilitacja w ramach Programu Ochrony Głosu – (zabiegi fizykalne na krtań oraz odcinek szyjny kręgosłupa) trzykrotnie w ciągu roku.
 4. W ciągu roku kalendarzowego pacjent może skorzystać jednokrotnie z bezpłatnej konsultacji lekarza rehabilitacji (na podstawie skierowania na konsultację)
 5. Na konsultację do lekarza rehabilitacji WOMP w Kielcach mogą kierować:
  • lekarze służby medycyny pracy WOMP w Kielcach
  • lekarze podstawowych jednostek medycyny pracy
 6. Dla pacjentów skierowanych na rehabilitację przez lekarzy WOMP w Kielcach istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego na czas prowadzenia rehabilitacji.
 7. Dział Rehabilitacji WOMP w Kielcach może wykonać konsultacje lekarską i zabiegi rehabilitacyjne odpłatnie (nie jest wymagane skierowanie)
 8. W czasie trwania zabiegów fizjoterapeutycznych pacjenci zobowiązani są do niekorzystania z telefonów komórkowych
 9. W razie rezygnacji z zabiegów pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników Działu Rehabilitacji – tel. (41) 34-79-747, (41) 34-79-746
 10. Wszelkich dodatkowych informacji na temat zabiegów i ich charakteru udzielamy pacjentom podczas pierwszego dnia zabiegów