Rejestracja na zabiegi

  1. Po otrzymaniu skierowania na rehabilitację leczniczą pacjent jest zobowiązany zgłosić się do Działu Rehabilitacji w celu dostarczenia skierowania. Pracownicy Działu Rehabilitacji wyznaczają termin zabiegów telefonicznie zgodnie z kolejnością w jakiej pacjenci złożyli skierowania. Zapisy odbywają się w systemie kwartalnym
  2. Na zabiegi rehabilitacji leczniczej w ramach patologii zawodowej bezpośrednio do Działu Rehabilitacji WOMP w Kielcach mogą kierować lekarze służby medycyny pracy WOMP w Kielcach oraz lekarz rehabilitacji WOMP w Kielcach
  3. Skierowanie na ambulatoryjną rehabilitacje leczniczą w związku z rozpoznaniem choroby bądź konsultację jest skuteczne po wypełnieniu wszystkich rubryk
  4. W dniu rozpoczęcia zabiegów – przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów – pacjenci pisemnie potwierdzają swoje zatrudnienie oraz udzielają zgody na przeprowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych
  5. W celu umówienia terminu konsultacji lekarza rehabilitacji WOMP w Kielcach prosimy się zgłaszać do rejestracji ogólnej w godzinach 7.00 – 14.35 wraz z dokumentem skierowania na konsultację wydanym przez lekarza medycyny pracy
  6. W przypadku zabiegów odpłatnych – płatności należy dokonać z góry za cały cykl zabiegów
  7. Dokonanie płatności wraz z wypisaniem karty obiegowej przez fizjoterapeutę staje się potwierdzeniem zapisu na zabiegi
  8. W przypadku niezgłoszenia się na umówiony zabieg, WOMP w Kielcach nie zwraca kosztów. W przypadku zdarzeń losowych (pobyt w szpitalu etc) istnieje możliwość wykonania zabiegu w innym terminie