Super Indukcyjna Stymulacja (SIS)

To innowacyjna technologia wykorzystująca pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności, które pozytywnie oddziałuje na ludzką tkankę. Dzięki wykorzystaniu szerokiego zakresu częstotliwości SIS redukuje dolegliwości we wszystkich stadiach zespołów bólowych. Działanie to opiera się na trzech teoriach kontroli bólu i każda z nich wymaga wpływu innej częstotliwości. Dlatego też terapia SIS prowadzi do natychmiastowej ulgi zarówno w ostrych, jak i przewlekłych stadiach choroby.

Wskazania:

 • zespół cieśni nadgarstka
 • ostroga piętowa
 • zespół bolesnego barku
 • łokieć tenisisty/ golfisty
 • regeneracja Nerwu
 • redukcja spastyczności
 • stymulacja mięśni oddechowych
 • mobilizacja kręgosłupa piersiowego
 • przepuklina krążka międzykręgowego
 • profilaktyka zaników mięśniowych
 • kolano skoczka
 • złamania

Przeciwwskazania:

 • niestabilność stanu somatycznego i neurologicznego
 • zespół hipertermiczny (temperatura ciała powyżej 37,8−38°C)
 • III typ niewydolności krążeniowo-oddechowej
 • rozedma płuc
 • odma opłucnowa
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność nerek, niewydolność wątroby powyżej stadium III
 • poważne zaburzenia rytmu i przewodzenia (dodatkowe skurcze komorowe wielopunktowe, przedsionkowo-komorowy AV, tachysystoliczna postać migotania przedsionków)
 • zespół krwotoczny, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych
 • krwotok płucny i obecność krwi w plwocinie
 • Zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich, odma opłucnowa, podejrzenie nowotworu w obszarze oddziaływania
 • Posiadanie rozrusznika serca i metalowych ciał obcych
 • Ciężkie zatrucie