Terapia tkanek miękkich

W ramach pracy według tej metody dokonujemy oceny stanu pacjenta i prowadzimy terapię w oparciu o autorski program kursu dr Jarosława Ciechomskiego tj Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich. Szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaite aspekty terapii zawarte w różnych metodach pozwalają na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich.