Usprawnianie za pomocą ćwiczeń biernych, wspomaganych, czynnych, czynnych z oporem, izometrycznych

Wymienione wyżej formy ćwiczeń obejmują prace fizjoterapeuty, ćwiczenia wykonywane tylko przez pacjenta oraz pracę wspólną. Zwykle jest to zestaw ćwiczeń, które pacjent otrzymuje do samodzielnego wykonania w domu.