Informujemy, że od dnia 12.05.2021 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach uruchamia w swojej siedzibie w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 2A Punkt Szczepień Powszechnych.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 12.05.2021 roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Kielcach uruchamia w swojej siedzibie w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 2A Punkt Szczepień Powszechnych.

1. Szczepienia odbywać się będą w dniach wtorek – piątek w godzinach od 8.00 do 14.00.

2. Szczepieni będą TYLKO pacjenci zarejestrowani do szczepień przez Infolinię Ministerstwa Zdrowia pod numerem 989 lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta w oparciu o tzw. Rejestr Centralny.

3. Na szczepienia pacjenci zgłaszają się nie wcześniej niż 15 min przed wyznaczoną godziną szczepienia.

4. Istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem 041 3479710 w dniach i godzinach funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych.

5. Osoba zarejestrowana na szczepienie posiada ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, celem potwierdzenia tożsamości.

Informacja dla pacjentów

UWAGA!!!

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań przedstawionych poniżej jest na TAK (pozytywna), szczepienie przeciw COVID-19 powinno zostać przełożone. Na szczepienie należy zgłosić się wówczas, gdy wszystkie odpowiedzi będą na NIE (negatywne).

1. Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2?

2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3–5)?

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?

5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?

6. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?

7. Czy Pani/Pan czuje się dzisiaj przeziębiony lub ma biegunkę, wymioty?