Ogłoszenie o podjęciu współpracy z lekarzem otolaryngologiem, specjalistą foniatrii