Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Odwołania

Osoba nie zgadzająca się z treścią orzeczenia wydanego w WOMP ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania, jeżeli możliwość taka znajduje się w pouczeniu orzeczenia.

Wniosek należy złożyć na piśmie, w terminie wskazanym w pouczeniu orzeczenia, liczonym od dnia otrzymania orzeczenia. Wniosek należy skierować do jednostki wskazanej w pouczeniu orzeczenia za pośrednictwem WOMP, czyli złożyć w sekretariacie WOMP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35 lub przesłać do WOMP pocztą.