Polska, Kielce 25-663, ul. Karola Olszewskiego 2A
+48 41 34-79-701
womp@womp.com.pl

Odwołania

Osoba badana w WOMP w ramach badań profilaktycznych, badań kierowców oraz badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, nie zgadzająca się z treścią orzeczenia lekarskiego ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy, w terminie:

  • 7 dni od otrzymania orzeczenia – dotyczy badań profilaktycznych
  • 14 dni od otrzymania orzeczenia – dotyczy badań kierowców<
  • 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia – dotyczy badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Osoba diagnozowana w WOMP w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, nie zgadzająca się z treścią orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania w instytucie badawczym w dziedzinie medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego.

Wniosek o ponowne badania należy składać w sekretariacie WOMP od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35