Zalecenia dla pacjenta

  • osoby wykonujące badania w WOMP powinny zgłaszać się wypoczęte, nie powinny stosować wcześniej używek (alkohol, papierosy, substancje psychoaktywne)
  • osoby pobierające świadczenie rentowe lub posiadające stopień niepełnosprawności powinny posiadać aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności
  • osoby używające okularów powinny mieć je ze sobą
  • osoby przewlekle stosujące leki powinny zabrać je ze sobą lub posiadać ich spis
  • osoby wykonujące badania laboratoryjne powinny zgłaszać się na czczo (nie dotyczy osób leczonych na cukrzycę, a także osób przewlekle leczonych, które powinny przyjąć poranną dawkę leków)
  • kierowcy, osoby pracujące w narażeniu na hałas oraz osoby diagnozowane w kierunku choroby zawodowej słuchu powinny unikać ekspozycji na hałas, przez co najmniej 16 godzin przed badaniem
  • osoby zgłaszające się w celu wykonania testów alergicznych powinny odstawić leki przeciwhistaminowe i sterydowe doustne na 2 tygodnie przed ustalonym terminem badania, po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym
  • osoby niepełnoletnie powinny zgłaszać się na badania z rodzicem lub opiekunem prawnym. W przypadku braku takiej możliwości rodzic lub opiekun prawny powinien wypełnić oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie badań bez obecności rodzica/opiekuna prawnego i wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia małoletniego

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z odpowiednią rejestracją.