PSYCHOLODZY

Psycholog praktykujący indywidualnie na terenie województwa świętokrzyskiego zgłasza fakt podjęcia lub zakończenia działalności do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Kielcach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko psychologa,
 • adres miejsca wykonywania praktyki,
 • numer prawa wykonywania zawodu / inny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu psychologa,
 • informacje o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zadań smp
 • datę podjęcia lub zakończenia działalności.

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne dokumenty (kopie):

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • prawo wykonywania zawodu / inny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu psychologa,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zadań smp

Zgłoszenie działalności lekarza, pielęgniarki, psychologa wykonującego zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy.
Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwę i adres podstawowej jednostki służby medycyny pracy (pieczęć),
 • imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki, psychologa, numer prawa wykonywania zawodu (lub inny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu – dot. psychologa), posiadane kwalifikacje i numer z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zadań służby medycyny pracy),
 • datę podjęcia lub zakończenia działalności.