Aktualności PTMP

29-30 września 2023 odbędą się Łódzkie Dni Medycyny Pracy.

Link do wydarzenia:

https://dnimedycynypracy.imp.lodz.pl/

20 października 2022 w Sandomierzu odbył się XIV Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Banner promujący 14 zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, po kliknięciu zostaniemy przekierowani na stronę zjazdu.

W dniu 15 lipca 2022 r. w siedzibie WOMP w Kielcach odbyło się Walne Zebranie Członków PTMP Oddział w Kielcach.

Dokonano wyborów nowych władz Oddziału oraz wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTMP.

Członkowie Zarządu:
– lek. med. Anna Mikołajczyk – Przewodnicząca
– lek. med. Katarzyna Przemirska – Wiceprzewodnicząca
– lek. med. Justyna Sennik – Sekretarz
– lek. med. Katarzyna Góral-Uszyńska – Skarbnik
– dr n. med. Ewa Latała-Łoś – Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
– lek. med. Edyta Jończyk – Wlazły
– lek. med. Tomasz Kałka
– lek. med. Maciej Pawlicki

Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PTMP:
– lek. med. Anna Mikołajczyk
– dr n. med. Ewa Latała-Łoś
– lek. med. Katarzyna Przemirska (kandydat rezerwowy)