Zarząd oddziału

Członkowie Zarządu:
– lek. med. Anna Mikołajczyk – Przewodnicząca
– lek. med. Katarzyna Przemirska – Wiceprzewodnicząca
– lek. med. Justyna Sennik – Sekretarz
– lek. med. Katarzyna Góral-Uszyńska – Skarbnik
– dr n. med. Ewa Latała-Łoś – Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
– lek. med. Edyta Jończyk – Wlazły
– lek. med. Tomasz Kałka
– lek. med. Maciej Pawlicki